Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Środki konserwujące próbki mleka przeznaczone do analiz mikrobiologicznych, cytologicznych i chemicznych

  Celem zastosowania środków konserwujących (tzw. konserwantów) do próbek mleka jest zachowanie wszelkich naturalnych właściwości mleka przeznaczonego do analizy fizykochemicznej, cytologicznej i mikrobiologicznej. Mechanizm oddziaływania związków chemicznych konserwantów sprowadza się najczęściej do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriocydia mleka surowego

  Naturalne właściwości antybakteryjne mleka związane są z lakteninami, spośród których wyróżniamy komponenty Li, L2 i L3. Komponent Li zidentyfikowano jako aglutyniny, L2 - laktoperoksydazę (Lp), L3 - swoiste przeciwciała.

  KOMPONENT Li - aglutyniny są to przeciwciała powodujące zlepianie się komórek...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekazanie próbek mleka do analiz

  Pobieranie prób mleka w punkcie skupu mleka surowego musi być bardzo staranne, gdyż od tego zależy później jego klasyfikacja i następnie cena mleka płacona rolnikowi. W Polsce w większości zakładów mleczarskich cena mleka zależy, oprócz klasy jakościowej, od ilości jednostek tłuszczowych. Obecnie w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany fizykochemiczne w mleku chłodzonym

  Mleko przetrzymywane w stanie schłodzonym, nawet jeśli nie wykazuje wyraźnie podwyższonej kwasowości, może być nieprzydatne dla przetwórstwa i spożycia z powodu nasilenia niekorzystnych zmian smakowo-zapachowych o podłożu:

  •    proteolitycznym (gnicie),

  •    lipolitycznym (jełkość),

  •...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby zapłaty za mleko

  Sposoby zapłaty za mleko ustalane są za pomocą dwóch podstawowych sposobów:

  1.    W mleczarniach cenę oblicza się na podstawie jednostek tłuszczowych, tj. ilości skupionego mleka od danego rolnika pomnożonej przez procentową zawartość tłuszczu w dostarczonym surowcu: j.t. = objętość mleka • %...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obchodzenie się z mlekiem surowym

  Mleko jest wspaniałą pożywką dla wzrostu liczby mikroorganizmów i z tego względu ryzyko szybkiego mikrobiologicznego pogorszenia się jakości ma miejsce od chwili udoju do chwili wykorzystania w zakładzie przetwórstwa mleka. Rozwój strukturalny w przemyśle mleczarskim - obejmujący koncentrację w większe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /15 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady przeprowadzania doju ręcznego i mechanicznego

  Wyprodukowane mleko należy od krowy odzyskać, aby opróżnić pęcherzyki gruczołowe i zatoki mleczne wymienia, w których będzie się gromadziło kolejne powstające mleko. Prawidłowo przeprowadzony dój to taki, w którym można odzyskać całość wyprodukowanego mleka, bez szkody dla zdrowia krowy.

  Aby...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość mikrobiologiczna i jej wpływ na produkt

  O jakości i trwałości produktów mleczarskich decyduje jakość mikrobiologiczna surowca. W Polsce mleko surowe jest bardzo słabej jakości mikrobiologicznej i może zawierać od kilku nawet do ponad stu milionów komórek bakteryjnych w 1 cm3. Przy tak dużej liczbie bakterii, nawet po procesie pasteryzacji...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba alizarolowa

  W mleczarstwie do pomiarów świeżości mleka (pH) stosuje się alizarol - nasycony roztwór alizaryny w 70-procentowym alkoholu etylowym. Alizarol miesza się z mlekiem w stosunku 1:1, obserwuje zabarwienie i pojawienie się ewentualnych skłaczeń mleka. Mleko świeże wykazuje pH w granicach 6,55-6,70 i nadaje...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena mleka w skupie i jego klasyfikacja

  Mleko jest surowcem dla przemysłu mleczarskiego. Jego wartość zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz od cech fizykochemicznych. Mleko narażone jest na liczne zanieczyszczenia nie tylko w okresie pozyskiwania, ale i w czasie transportu, przetwarzania i przechowywania. Mleko odbywa długą drogę od producenta...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 207

  praca w formacie txt

Do góry