Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Próchnica, humus

  Specyficzna dla gleby postać subst. org., powstała w wyniku humifikacji,stanowiąca 80–90% wszystkich związkóworg. w glebie. P. bierze udział w biol.obiegu pierwiastków oraz utrwalaniu i dostarczaniuroślinom makro- i mikroelementów,przyczynia się do ożywienia żyzności gleby,działa ochronnie w stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecinka

  1. częściowe wycinanie siewek,np. buraka, marchwi, w poprzek rzędów zpozostawieniem kępek, które następnie będąprzerwane. Można ją wykonać ręcznie motykąlub mech. przecinakiem.

  2. wcześniej zebranypas plantacji buraków cukrowych między zagonami obejmujący przeważnie 9 rzędów w celu ułatwienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg infekcji

  Minimalna ilość materiału infekcyjnego,np. zarodników grzyba, niezbędna do zakażenia rośliny żywiciela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg opłacalności

  W ochronie roślin, najniższe zagęszczenie agrofagu, przy którym opłacasię go zwalczać, tzn. że koszty zabiegu sąmniejsze od przewidywanych strat.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba Whiteside'a

  Określanie normalnościmleka i zdrowotności wymienia na podstawie stopnia skłaczeń i granulacji komórek somatycznychw mleku po dodaniu odczynnikachem., jakim jest zasada sodowa. Zob. teżmleko normalne i nienormalne, próba alizarolowai próba reduktazowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg szkodliwości

  W ochronie roślin, zagęszczenie populacji agrofagu, przy którym w razie niewykonania zabiegu straty przekroczyłyby wartość tolerowaną. Określenie proguekon. szkodliwości uwzględnia wartość utraconegoplonu i koszty ochrony – jeżeli kosztysą wyższe, zabiegu należy zaniechać. Zabiegchem. ochrony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba wysiewu, dawniej próba kręcona

  Nastawianie siewnika na żądaną ilość wysiewu.W tym celu opuszcza się rynienki i skierowuje się do nich wysiewane nasiona. Przyrządywysiewające napędza się pokręcającpodniesionym kołem jezdnym lub specjalnąkorbą.

  Przed rozpoczęciem p.w. należy wykonaćkilka obrotów korbą, aby napełnić...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pryszczyca

  Choroba zakaźna i zaraźliwa przeżuwaczy i świń na tle wirusowym, objawiającasię występowaniem licznych wypełnionychpłynem surowiczym pęcherzyków na śluzawicyi błonie śluzowej jamy ustnej (ślinotok),oraz niekiedy na wymieniu i w szparze racicowej.P. jest chorobą zwalczaną z urzędu.Zwalczanie p...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próbnik

  Samiec o dużej aktywności płciowej z podwiązanym fartuchem na brzuchu używany do wyszukiwania w stadzie samic w rui.Przeznaczony do tego celu samiec – zwykle miernej wartości hod. – musi mieć predyspozycjedo wykrywania rui u samic. P. pozwala zaoszczędzić siły intensywnie eksploatowanemu reproduktorowi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecieracz

  Maszyna do rozdrabniania sieczkii okopowych na miazgę, której konsystencja zależy od wilg. surowca.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt

Do góry