Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewapnowanie

  Zastosowanie nadmiernych dawek wapna, powodujące gwałtowny wzrostpH, do wartości powyżej 7,2. W wyniku p.wiele skł. pok. (żelazo, mangan, miedź, cynk)staje się niedostępna dla roślin, następuje spadekpobierania boru i spadek przyswajalnościfosforu. W glebach przewapnowanych zakłóconejest pobieranie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek od 0,1 do 0,01 mm lub 0,02 mm. W zależności od metody analizy wyróżnia się p.:

  1) drobny – od 0,05 do 0,01 mm lub 0,02 mm;

  2) gruby – 0,1–0,05 mm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrząd wysiewający

  Najważniejszy zespół roboczy siewnika, służący do wygarniania materiału siewnego do przewodów nasiennych (siewniki ze skrzynią nasienną) lub wrzucania wprost do bruzdki redlicznej (siewniki punktowe).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodnia

  Odporna na mróz lub choroby,szczepiona na podkładce odm., z której wyprowadza się pień drzewa owocowego (jabłoni, czasem gruszy). Jako p. stosuje się odmianyjabłoni odporne na mróz, np. Antonówkę,Hibernal, Oliwkę Inflancką lub Beforest. Odmianętaką okulizuje się na podkładce wpierwszym roku szkółki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystrzyki

  Strzyki dodatkowe występujące ztyłu wymienia przy strzykach właściwych. P.,utrudniające dój mech., należą do wad dyskwalifikujących,wykluczających wpisywanie zwierząt do ksiąg. Zob. też międzystrzyki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezimowanie

  Stan roślin ozimych i wieloletnichw okresie wiosennym. P. można ocenićszacunkowo. Ocena taka polega na procentowymokreśleniu udziału obumarłych roślin: p.bardzo dobre – 0%, dobre – 10%, zadowalające– 25%, złe – 50%, bardzo złe – 80%, klęskowe– 100%. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyżeganie

  Przypalanie gorącym żegadłem określonych miejsc na ciele zwierzęcia w celu wywołania odczynu organizmu, np. przekrwienia,wzmożenia resorpcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczepa zbierająca

  Przyczepa samozaładowcza do przewozu materiałów objętościowych(siana, słomy) z wbudowanym zespołem podbierającym i przenoszącym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pulsator

  Urządzenie sterujące dopływ podciśnienia wytworzonego przez pompę próżniowąi ciśnienia atmosf. do komory międzyściennejkubka udojowego. Zadaniem p. jest przerywaniew regularnych odstępach czasu podciśnieniadziałającego na cylinder gumowy w kubkuudojowym, dzięki czemu uzyskuje się okresoweściskanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrząsaczo - zgrabiarka

  Maszyna do przetrząsanialub zgrabiania siana w wały. W zależności od konstrukcji wyróżnia się p.-z.:

  1) beznapędowe – maszyny do przetrząsania izgrabiania pokosów oraz przegrabiania wałów,których zespół roboczy składa się z gwiaździstychkół sprężynowych napędzanych od ziemii ustawianych pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt

Do góry