Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Regiony problemowe

  Tereny posiadające niekorzystnewarunki dla produkcji rolniczej. Dor.p. zalicza się:

  1) rejony górskie;

  2) terenyupośledzone, zagrożone depopulacją z powoduniskiej produktywności ziemi i wyników ekon.gorszych niż uzyskiwane w warunkach przeciętnych,a także obszary o niskim zaludnieniu;

  3) inne tereny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Randomizacja, ulosowienie

  Stan losowego uporządkowania elementów zbioru, np. obiektówdoświadczenia. Do r. sięga się zwykle wtedy,gdy każdy osobnik z populacji ma równą szansę być wybranym.

  Przy tym sposobierozmieszczania wariantów najlepiej zdać sięna los, posługując się w tym celu kartami dogry, kostką lub tabelą liczb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja odmian

  Dobór najodpowiedniejszych odmian roślin zalecanych do uprawy w określonych rejonach klim.-glebowych. kraju.R. jest jednym z podstawowych warunkówodpowiedniego wykorzystania odmian.

  Aby ustalić w jakich rejonach poszczególneodmiany dają najwyższe plony, CentralnyOśrodek Badania Odmian Roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regosole, gleby inicjalne luźne

  Typ gleb w początkowej fazie rozwoju wytworzonych zróżnych osadów klastycznych nie zlepionych lepiszczem o miąższości poniżej 10 cm. Budowa profilu: (A)/C–C. Poziom A i C zawierabardzo małe ilości zhumifikowanej materiiorganicznej. Właściwości chem. tych glebzależą w dużym stopniu od pochodzenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rankery

  Typ gleb w początkowej fazie rozwoju,bezwęglanowych, słabo wykształconych ze skał masywnych o miąższości 10–30 cm.Budowa profilu: AC–C. W glebach tych poziomAC o barwie dość ciemnej leży bezpośredniona niezwietrzałej skale masywnej,która zalega nie głębiej niż 50 cm od pow.Granica między poziomem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymrozek

  Nagły spadek temp. poniżej 0 °C w przygruntowej warstwie powietrzaprzy średniej dobowej dodatniej temp. P. występują wieczorem, nocą lub wczesnym rankiem w okresie wiosny lub jesieni.

  Wyróżniasię p.:

  1) adwekcyjne, związane z napływemzimnych mas powietrza – obejmujące duże obszary;

  2) radiacyjne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt trwałego więdnięcia

  Wilg. gleby, przyktórej większość gatunków roślin więdnienieodwracalnie (pF=4,2). Wilg. t.w. jest tymwiększa, im więcej drobnych cząstek i próchnicyzawiera gleba. Wilg. ta, wyrażonaw % suchej masy gleby, kształtuje się następująco:piasek – 0,5–1,5%, piasek gliniasty –1,5–4,0%, glina piaszczysta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyoranie

  Przykrycie obornika, nawozu zielonego, słomy, gnojowicy itp. skibami zaoranejroli. Głęb. p. zależy od rodzaju gleby;na glebach lekkich i średnio zwięzłych niepowinna przekraczać 15–20 cm, a na ciężkich 10–15 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustodój

  Czas działania aparatu udojowego nastrzyki nie wypełnione mlekiem. Występuje wówczas oddziaływanie wys. podciśnienia wkubku udojowym na pusty kanał strzykowy.Jałowe dojenie może spowodować uszkodzenietkanki wymienia, czego następstwem sąjego schorzenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrząd tnący

  Zespół roboczy kosiarek,żniwiarek, wiązałek, kombajnów zbożowych i sieczkarni polowych, służący do ścinania roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt

Do góry