Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Repelenty

  Subst. chem. odstraszające owady(przenoszące groźne choroby, jak malaria,tyfus), ptaki (gawrony, wrony, kawki) lub ssaki(dziki, sarny, zające, jelenie)w uprawach polowychi sadach.

  Są to preparaty nietoksycznelub wykazujące małą toksyczność dla zwierzątstałocieplnych i człowieka. R. w formie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprodukcja

  1. rozmnażanie (roślin).

  2. odnawianie stada, określane przez porównaniestanów zwierząt na początek i koniec roku(okresu). Wyróżnia się r.:

  1) prostą, utrzymującąliczebność stada podstawowego bezzmian;

  2) rozszerzoną, zapewniającą sukcesywnywzrost liczebności stada podstawowego;

  3) zwężoną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remiza

  Niewielki teren w polu lub słabo podszytym lesie, obsadzony roślinnością zielną idrzewiastą, która ze względu na silne ugałęzienie,zdolność krzewienia się oraz obfitą produkcję owoców i nasion zapewnia zwierzętomdobre warunki bytowania. R. dostarcza ssakom i ptakom osłony, pokarmu oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja upraw

  Proces celowego rozmieszczenia kierunków produkcji roślinnej nadanym terytorium wg kryteriów przyr. (gleba,agroklimat, rzeźba terenu, stosunki wodne) i ekonomiczno-społecznych (struktura agrarna,zaludnienie wsi, lokalizacja przemysłu rolnegoi in. rynków zbytu, warunki komunikacji),celem zachowania walorów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekater, docinacz

  Zespół roboczy silosokombajnówi sieczkarń polowych służący do powtórnego rozdrabniania sieczki uzyskanejwskutek działania podstawowego mechanizmu rozdrabniającego sieczkarni. R. stosuje sięprzy zbiorze roślin wysokołodygowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekondycjonowanie

  Zabieg mający na celupozbycie się nadmiaru cukrów w bulwachziemniaka, przeznaczonych na frytki, chipsyitp. Polega on na pobudzeniu procesów życiowych bulw, umieszczając je w temp. 14–16 °C przez okres 2–3 tyg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja gruntów

  Zespół zabiegów techn., agrot., chem. i biol. mających nacelu przywrócenie terenom zdewastowanym izdegradowanym możliwości ich gosp. użytkowania.

  R. dzieli się na techn., chem. i biol.R. techn. (podstawowa) polega na: ukształtowaniurzeźby terenu, uregulowaniu stosunkówwodnych, odtworzeniu gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relizer

  Zbiornik na mleko na końcu rurociągumlecznego, składający się z dwóch komór:odbieralnika i dozownika. Mleko z rurociągudopływa ciągłym strumieniem do odbieralnika,który rytmicznie, w takt pulsacji specjalnegopulsatora, przekazuje je do dozownika,opróżniającego się w tym tempie. R. ulokowanyjest poza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remediacja

  Proces leczniczy w zakresiezdrowia ludzi i zwierząt, dotyczący elementulub całokształtu środowiska (zdegradowanego) na określonym terenie, a także maszyn i systemów technicznych. Zob. też bioremediacja,fitoremediacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja przyrodnicza

  Przestrzenne ujęcieprzydatności obszarów o różnym układzie warunków glebowo-klim. do uprawy poszczególnychroślin lub użytkowania zwierząt gospodarskich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt

Do góry