Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rewersja

  Całkowity lub częściowy powrót mutanta do fenotypu pierwotnego (dzikiego)dzięki mechanizmom genet., takim jak mutacjawsteczna lub mutacja supresowa, albo teżdzięki mechanizmom niegenet., takim jak oddziaływaniezmienionego środowiska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogal

  Wbijana w ziemię żerdź z naprzemianlegle przymocowanymi poprzeczkami doukładania siana w celu jego wysuszenia. R.używany jest w okolicach górskich. Zob. też ostew.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rędziny

  Typ gleb wapniowcowych wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych (wapienie,margle, dolomity, opoki) lub siarczanowych(gipsy) o zasadniczej budowie profilu:ACca–Cca–R. R. odznaczają się odczynemalkalicznym oraz znacznym udziałem w materialeglebowym połączeń próchniczno-wapniowych.Wymagają do uprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola

  Wierzchnia warstwa gleby (ok. 0–30 cm),na którą działają narzędzia i maszyny uprawowe. Stąd określenie uprawa roli jest właściwszeniż uprawa gleby. Warstwa r. jestzazwyczaj znacznie płytsza od warstwy gleby iczęsto obejmuje tylko wierzchni poziompróchniczny, lub nawet tylko jego część...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rigosole

  Typ gleb kulturoziemnych typologicznie przeobrażonych wskutek zabiegówagromelioracyjnych, takich jak regulówka,głęboka uprawa mech. lub wprowadzenie obcegomateriału do profilu glebowego. Zabiegite w sposób istotny zmieniły właściwościmorf. i biofizykochem. wyjściowego profilugleby. Pierwotne następstwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resztki pożniwne

  Nadziemne i podziemne pozostałości po zbiorze uprawianej rośliny lub po jej spasieniu. Ilość r.p. zależy od gatunku roślin. Najwięcej r.p. pozostaje po koniczynieczerwonej i lucernie siewnej wysianych wmieszankach z trawami, a najmniej po okopowych,lnie i konopiach. Wynika to z ciągłego odnawiania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remont stada

  Uzupełnianie stada podstawowego zwierząt gospodarskich uszczuplonego wskutek usunięcia pewnej liczby osobników wtrakcie selekcji lub wskutek padnięcia. Ilośćmłodzieży niezbędnej na r.s. zależy od dł.okresu użytkowania sztuk dorosłych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renaturalizacja

  Przywracanie naturalnych cech składnikom środowiska, zmienionym wwyniku działalności człowieka, np. torfowiskom,osuszonym bagnom lub krajobrazom.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendement wełny

  Stosunek masy czystego włókna (ilość czystej subst. wełnianej, którąmożna otrzymać po wypraniu runa) do wydajnościstrzyżnej (ilość wełny zestrzyżona w jejstanie naturalnym z jednej owcy) w procentach,przy zawartości 17% wody i ok. 1%tłuszczu. R.w. zależy od ilości tłuszczopotu,zanieczyszczeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repartycja

  Procentowe lub ilościowe określenie udziału poszczególnych odmian w zaopatrzeniu rolnictwa w materiał siewny w zależności od potrzeb oraz istniejących możliwości dostawy nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt

Do góry