Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pałeczki gramujemne

  Mikroorganizmy 'ńdcntyl~ikowane'}ako Pseudomonas spp. to najważniejsza grupa psychrotrotow związanych z procesami psucia mleka i jego przetworów. Namnażają się one szybko w temperaturach schładzania i często dominują w populacji mikroorganizmów. Mikroorganizmy te występują powszechnie w środowisku...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Listeria monocytogenes

  Listerioza jest chorobą człowieka i zwierząt (gospodarskich) spowodowaną przez Listeria monocytogenes, który to mikroorganizm nabrał ostatnio znaczenia dla przemysłu mleczarskiego. Okres do wystąpienia objawów może wynosić od 1 do 50 dni. U ludzi infekcja zazwyczaj ogranicza się do osób o osłabionym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie z grupy coli

  Choć ta grupa bakterii to również pałeczkowate bakterie gramujemne, jednak w przemyśle mleczarskim traktowane są odrębnie. Powszechnie uważa się je jako główne skażenie mleka surowego. Ponieważ bakterie te nie przeżywają pasteryzacji, więc grupa ta jest często wykorzystywana jako organizmy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yersinia enterocolitica

  Dżuma to infekcja człowieka powodowana przez niektóre szczepy Yersinia enterocolitica. Nie wszystkie szczepy tego mikroorganizmu powodują chorobę, a szczepy chorobotwórcze ograniczają się do kilku bioserotypów. Okres inkubacji wynosi od 1 do 4 dni, natomiast objawy ustępują po 2-3 dniach. Choroba zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /5 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie tworzące spory

  Większość produktów mleczarskich poddaje się obróbce termicznej, i stąd wszelkie mikroorganizmy, które mogą przetrwać pasteryzację są istotne. Najważniejsze typy drobnoustrojów powodujące psucie się produktów to te, które wytwarzają odporne na temperaturę spory, tzn. Bacillus i Clostridium spp. Mogą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowanie i transport mleka

  Większość krajów UE uwzględnia temperaturę dostarczanego mleka przy jego ocenie. Zbyt wysoka temperatura dostarczanego mleka może być podstawą jego dyskwalifikacji i odmowy jego zakupu. Mleko w zlewni powinno być przechowywane w stanie schłodzonym, w temperaturze poniżej 5°C. Zbiorniki chłodzące oraz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycie i konserwacja urządzeń udojowych

  Liczba dojarek mechanicznych zainstalowanych w Polsce wynosi obecnie około 250 000 sztuk. Głównie są to dojarki bańkowe użytkowane w gospodarstwach indywidualnych. Ocenia się, że ponad 50% mleka pozyskiwanego w tych gospodarstwach pochodzi z doju mechanicznego. Zaniedbania w obsłudze dojarek, brak...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /10 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich

  Stan sanitamo-higieniczny budynków inwentarskich w znacznym stopniu wpływa na wyniki produkcyjne i zdrowotność zwierząt. Dezynfekcja (odkażanie) jest to zabieg mający na celu zmniejszenie liczby drobnoustrojów w środowisku. Dezynfekcja może być dwojakiego rodzaju:

  1.    Zapobiegawcza (profilaktyczna)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie reprezentatywnej próbki mleka surowego do oceny jego jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej

  Ocena jakości surowca i dokonanie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą mleka a zakładem mleczarskim (spółdzielnią mleczarską) wiąże się z koniecznością pobierania próbek mleka od poszczególnych dostawców i transportowania ich w stadium nie zmienionym do laboratoriów, w których dokonywane są analizy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z mlekiem po udoju

  Cedzenie jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z mleka zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak słoma, sierść, fragmenty nabłonka itp. Najczęstszym rodzajem cedzidła jest gęste sito wyłożone z wierzchu tkaniną bawełnianą lub specjalnym sączkiem. Bardzo ważna jest czystość sita i tkaniny, aby...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt

Do góry