Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rolnictwo zachowawcze

  R. zrównoważone (ang. sustainable agriculture), zasada wykorzystania zasobów ziemi, która nie niszczy ichnaturalnych źródeł, lecz pozwala na ciągłezaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnychpokoleń producentów i konsumentów; takirozwój r.z. polega na harmonijnej realizacjicelów produkcyjnych, ekol. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina uprawna

  R. uprawy polowej z przeznaczeniem na pokarm, paszę, materiał siewny,cele przemysłowe lub na zielony nawóz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszenie

  Poddawanie słomy roślin włóknistych (lnu, konopi) obróbce wstępnej, polegającejna moczeniu lub rozściełaniu słomy napolu w celu oddzielenia włókna od części zdrewniałych łodygi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo ekstensywne

  System produkcji roln. w gospodarstwach rezygnujących z nawożenia mineralnego i pestycydów. Uzyskiwane wyniki produkcyjne są z reguły niskie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina wskaźnikowa

  1. r. o wąskiej amplitudzie ekol., charakteryzująca dany element siedliska, np. szczaw polny wskazujący na zakwaszenie gleby.

  2. w fitofenologii, r. określającatermin pojawu poszczególnego stadiumrozwojowego szkodnika, np. kwitnienie bzuczarnego, kasztanowca zwyczajnego i jaśminowcawonnego wskazuje na masowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina jara

  R. jednoroczna wysiewana wiosną,wydająca owoce w tym samym roku, np.jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare,owies, kukurydza, łubiny, grochy, fasola, bobik,słonecznik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo integrowane

  Kierunek r. stosujący precyzyjną agrotechnikę i wydajny chówzwierząt przy ograniczeniu skażeń produktówi środowiska; w r.i. stosowane są nawozy miner.i pestycydy w sposób kontrolowany, apasze, gł. gospodarskie, z dodatkiem pasz treściwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina zimująca, przewódka

  R. jednoroczna zachowująca się jak jara lub ozima w zależnościod pory kiełkowania nasion, np. miotła zbożowa, przytulia czepna, mak polny, inkarnatka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina mateczna

  R. wytwarzająca nasiona w wyniku krzyżowego zapylenia słupka kwiatka pyłkiem innej rośliny, zwanej r. ojcowską.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo intensywne

  System produkcji roln.ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany dzięki dużej wydajności, przy wysokich nakładach na nawozy mineralne i pestycydy, co prowadzi do skażenia gleby i środowiska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt

Do góry