Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rośliny okopowe

  R. z różnych rodzin (np.burak cukrowy, ziemniak, marchew) wymagającepodobnych metod uprawy, np. stanowiskaw zmianowaniu, głębokiej uprawy roli, nawożeniaorg., siewu lub sadzenia w szerokie rzędy,uprawy międzyrzędowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny pastewne

  R. uprawiane w czystym siewie lub mieszankach na paszę (np. koniczyna,kukurydza, seradela, kapusta pastewna),odznaczające się stosunkowo dużą masąotrzymywaną z jednostki pow. oraz korzystnym ze względów odżywczych składem chem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny pułapkowe

  R. uprawiane w celu biol.zwalczania szkodników, które polega na zastosowaniuprowokacyjnych zabiegów agrot.koncentrujących szkodniki. Np. w uprawierzepaku zaleca się obsiewanie pasa brzeżnegorzepikiem jako r.p. dla słodyszka rzepakowegoi szkodników łuszczynowych, co pozwala zrezygnować z wykonania zabiegu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny repelentne

  R., które dzięki swoim specyficznym właściwościom (np. zapachowi)działają odstraszająco na szkodniki; np. konopieodstraszające mszyce, stonkę ziemniaczanąi larwy chrabąszcza – nostrzyk żółty odstraszającygryzonie w sadach – aksamitka ograniczającawystępowanie nicieni w glebie imączlika w szklarni –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny alternatywne

  Rośliny użytkowane niekonwencjonalnie. Do r.a. zalicza się gatunki:

  1) dotychczas nieuprawiane przez człowieka,np. wiele gatunków Cuphea lub miskant;

  2) uprawiane 3–4 tys. lat p.n.e. przez IndianAmeryki Płd. i Środk., których uprawy zaniechanow okresie konkwisty, np. szarłat, komosaryżowa;

  3) uprawiane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina ochronna

  R. stanowiąca plon gł.,wcześnie zbierana, w którą wsiewa się roślinę pozostającą na polu po jej zbiorze, np. jęczmień jary + koniczyna czerwona, żyto + seradela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo konwencjonalne, r. tradycyjne

  R.oparte na ogólnie przyjętych zasadach agro- izootechniki, wykorzystujące nowocz. środkiprodukcji pochodzenia biol., chem., mech. i elektronicznego. W dążeniu do maksymalizacjidochodu upraszcza się wiele procesów produkcyjnych.R.k. wywołuje szereg negatywnych zjawisk:

  1) spadek żyzności gleby;

  2) wzrost...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina ozima, ozimina

  R. jednoroczna wysiewana jesienią, przechodząca jarowizację wokresie zimy, i zbierana w roku następnym,np. jęczmień ozimy, pszenica ozima, żytoozime, pszenżyto ozime, wyka ozima, rzepak ozimy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo precyzyjne

  Gospodarowanie wspomagane komputerowo, oparte gł. na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniuplonów w obrębie pola. Rejestracja wielkościplonu w miejscu pola o dokładnie określonychwspółrzędnych odbywa się w kombajnie zbożowymwyposażonym w miernik plonów orazw oparciu o satelitarny referencyjny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina pułapkowa

  R. uprawiana w celu biol.zwalczania szkodników, np. facelia ograniczająca występowanie mątwika burakowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt

Do góry