Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój

  Proces prowadzący do wykształcanianowych rodzajów tkanek, narządów, jak równieżjakościowych zmian w treści komórek.

  R. obejmuje wzrost i różnicowanie komórekoraz ich starzenie się i zamieranie. Np. komórkinaczyń czy cewek u roślin muszą zamrzeć,żeby mogły wydajnie przewodzić wodę. Uroślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpylenie roli

  Zniszczenie struktury roli polegające na rozbiciu agregatów glebowychna najdrobniejsze cząstki, wskutek zbyt intensywnych zabiegów uprawowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudawiec, orsztyn

  Twarda, rdzawa i żelazista warstwa gleby, utrudniająca przesiąkanie wody i hamująca rozwój korzeni. R. tworzą się w procesach eluwialno-iluwialnych, które największą aktywność wykazują w glebach bielicowych,murszowatych i niektórych czarnych ziemiach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równiarka polowa

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej lub specjalnej do wyrównywania pól uprawnych, którego zespołem roboczym jest zgarniak lub lemiesz ustawiany pod różnym kątem w stosunku do kierunku jazdy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsada

  Młode rośliny (gł. warzywne iozdobne) otrzymane z siewu w inspekcie,szklarni lub na rozsadniku przeznaczone do sadzenia na miejsca stałe (pod szkłem lub w gruncie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoważnik nawozowy

  Wartość określająca działanie nawozowe danego skł. pok. zawartegow nawozie org. w porównaniu z tym samymskładnikiem zawartym w nawozach mineralnych.Jeśli np. wartość ta dla azotu gnojowicywynosi 60, oznacza to, że 100 kg skł.pok. gnojowicy odpowiada działaniu 60 kgazotu zastosowanego w nawozach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsadnik

  Zagon przeznaczony wyłącznie doprzygotowania rozsady (gł. roślin kapustnych).Zakłada się go w miejscu osłoniętym od wiatrów,dobrze nasłonecznionym. Ziemia w r.powinna być żyzna, nawieziona wczesną wiosnąnawozami miner. w dawce zależnej odzasobności gleby. Lokalizację r. należy coroku zmieniać, ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różyca

  Choroba zakaźna i zaraźliwa na tlebakteryjnym, zwalczana z urzędu, atakującagł. świnie w wieku 3–12 mies. najczęściejlatem. Charakterystycznym objawem r. jestwystępowanie na bokach ciała czerwonychplam, któremu towarzyszy wys. temp., całkowitybrak łaknienia i niechęć do wstawania.

  Zapobieganie r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstawa roślin

  Odległość między sąsiednimi roślinami określona dwiema liczbami: pierwsza dotyczy odległości między rzędami, a druga odstępu między roślinami w rzędzie, np.45x12 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnóżki

  1. organy wegetatywnego rozmnażania roślin zarodnikowych i nasiennych,np. pąki na rozłogach truskawek.

  2. młoderośliny, zwykle pochodzenia łodygowego lub liściowego, które tworzą się na roślinie macierzystej,np. agawie, zielistce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt

Do góry