Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ruja

  Okres wzmożonego popędu płciowego u samic niektórych ssaków występujący raz lubkilka razy w roku. Poza tą ogólną nazwą wpraktyce mówi się, że klacz grzeje się lub pali,krowa się latuje, locha się huka, maciorka(owca) grzeje się albo beka, albo parka, kozabeka się, suka i lisica ma cieczkę, grzeje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sadzonkowanie

  Rozmnażanie roślin za pomocą sadzonek polegające na pobraniu kawałków pędu lub korzeni ze zdrowych roślin i umieszczeniu ich w podłożu, w którym ukorzenią się,a następnie wydadzą pędy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Runo

  Okrywa wełnista owcy. R. może być:

  1) otwarte, zbudowane z luźno rozpadających się kosmków;

  2) zamknięte, zbudowane ze zwartych słupków;

  3) przejściowe, o strukturze pośredniej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saletrzak

  Nawóz azotowy granulowany stanowiący mieszaninę saletry amonowej i mielonego wapniaka; zawiera 25% N i 30% CaCO3.S. magnezowy jest mieszaniną saletry amonowej i dolomitu, zawierającą 2,4% Mg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruszanie wegetacji

  Odrastanie żywych roślin wczesną wiosną objawiające się przyrastaniem świeżej, zielonej tkanki i pojawianiem nowych liści. Zob. też wegetacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RSM (roztwór saletrzano - mocznikowy)

  Wysoko skoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowegoprzeznaczonego do przedsiewnego ipogłównego nawożenia roślin uprawnych itrwałych użytków zielonych. Stan wyjściowyosiąga się poprzez rozcieńczenie wodą.Wszystkie roztwory zawierają dodatek przeciwkorozyjnynieszkodliwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztrząsacz obornika, rozrzutnik obornika

  Maszyna do rozwożenia, rozdrabniania i równomiernego rozrzucania obornika na polu. Jest to najczęściej jedno- lub dwuosiowa przyczepa z przenośnikiem podłogowym, wyposażona w tylnej części w urządzenie rozdrabniające i rozrzucające obornik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch maneżowy

  Ruch zwierząt po obwodzie koła, podczas którego zwierzę stopniowozmniejsza średnicę koła, kręcąc się ostateczniew miejscu aż do upadku. R.m. występuje przyschorzeniach ośrodkowego układu nerwowego,np. przy kołowaciźnie u owiec.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztwór glebowy

  Krążąca w glebie woda, wktórej są rozpuszczone sole różnych związków miner. i org. stanowiących pokarm dla roślin. Zob. też woda glebowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy nutacyjne

  W botanice, ruchy kołującelub wahadłowe, powodowane nierównomiernymwzrostem poszczególnych części organu,np. r.n. wąsów czepnych szukających podpory.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt

Do góry