Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Siew bezpośredni (ang. direct drilling, niem. Direktsaat)

  S. stosowany przy uprawie zerowej,polegający na umieszczaniu materiału siewnego specjalnym siewnikiem w roli nieuprawionej.S.b. stosuje się (nie za często)po spełnieniu następujących warunków: posiadaniespecjalnych siewników, odpowiedniprzedplon, zastosowanie herbicydów niszczącychresztki przedplonu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła ssąca gleby

  Suma sił osmotycznych, hydratacyjnych,kapilarnych, elektr. i grawitacyjnych,wiążących wodę w glebie. Rośliny mogą pobierać wodę przy s.s.g. w zakresie od0,01–0,02 MPa do 1–1,5 MPa, zaś nawadnianierozpoczyna się w zależności od gatunku i fazy rozwojowej roślin, gdy siła ta wynosi0,03 do 0,05 MPa, a w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew współrzędny, siew mieszany

  Jednoczesny wysiew dwu lub więcej gatunków roślin wcelu lepszego wykorzystania skł. pok., wody i światła.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła ssąca korzeni

  Zdolność wchłaniania wody z gleby za pomocą włośników. Wynika onaz niedostatecznego nasycenia rośliny wodą w skutek transpiracji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siewka

  Młoda roślina o wys. kilku centymetrów.Umiejętność rozpoznawania s. chwastówjest podstawą doboru odpowiedniego herbicydudo ich zwalczania zanim osiągną odpornośći wywrą swój szkodliwy wpływ na roślinę uprawną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedlisko

  Zespół naturalnych i sztucznychczynników zewn. wywierających bezpośrednii pośredni wpływ na rośliny. Do czynnikównaturalnych należą: światło, temp., ogień, woda,powietrze, gleba, wys. n.p.m., rzeźba terenu,ekspozycja, skłon, chwasty, szkodniki,patogeny chorób.

  Czynnikiem sztucznym jest działalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia zbierająca

  Maszyna ciągnikowa do zbierania podsuszonych pokosów, wałów roślin pastewnych, albo słomy po zbiorze kombajnem, z jednoczesnym cięciem na sieczkęi ładowaniem jej na przyczepę. Niektóre maszyny mogą także kosić rośliny pastewne przed ich zbiorem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność pestycydu

  Zdolność wybiórczego działania pestycydu tylko na niektóregatunki agrofagów, przy braku działania nainne gatunki. Przykładem jest pirymikarb,stosowany niemal wyłącznie przeciwko mszycom.S. jest niezbędną cechą roln. stosowaniap., zwł. herbicydów.

  Rozróżnia się herbicydy o szerokim zakresie działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sączek, dren

  Rurka ceramiczna, rzadziej zinnego materiału, stosowana w melioracji do układania podziemnych przewodów odwadniających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selerowatość korzeni

  Wytworzenie dużej liczby drobnych korzeni (u buraka cukrowego) w miejscu silnie zredukowanego korzenia głównego. Przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt

Do góry