Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Smółka

  Gęsta, ciemna treść jelita noworodka ssaków, która nagromadziła się w ich jelitachw ostatnim okresie życia płodowego. S. składasię z wody płodowej, ze złuszczonego nabłonka,wydzieliny jelit i innych. Zob. też siara.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała macierzysta

  Powierzchniowy utwórskorupy ziemskiej, który wietrzejąc w określonychwarunkach środowiska geograficznego,dostarcza tworzącym się glebom substratu o specyficznym uziarnieniu, składzie minerałów,właściwościach fiz., chem. i biol. oraz charakterystycznej budowie profilu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siewnik

  Maszyna do wysiewu materiału siewnegolub nawozów miner. (s. nawozowy).Wyróżnia się s.:

  1) rzędowe, zapewniającerównomierne rozmieszczenie materiału siewnegow rzędach na odpowiedniej głęb. i przykrywającego warstwą ziemi;

  2) punktowe,przeznaczone do siewu punktowego, nie mająceskrzyni nasiennej, lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaryfikacja nasion

  Kaleczenie twardej, nieprzepuszczalnej łupiny nasion w celu ułatwieniaim pobierania wody i przyspieszenia przez to kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silos

  1. zbiornik do zakiszania pasz soczystychi przechowywania kiszonek. W zależności od konstrukcji wyróżnia się następującetypy s.:

  1) komorowy – s. częściowo zagłębionylub naziemny podzielony na 2–3 komory,aby można było zakiszać rośliny zbierane wróżnych terminach;

  2) najazdowy – bateria s...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siekacz

  Urządzenie do rozdrabniania korzeni lub bulw okopowych na plastry, paski lub kawałki nieregularnego kształtu, przeznaczonych do skarmiania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skiba wysztorcowana, ostra skiba

  Skiba wyorana na głęb. zbliżoną do jej szer. i pozostawionabez doprawiania przez zimę w pozycjiprawie pionowej. Zapewnia to głębszeprzemarzanie gleby i lepsze gromadzenie wilgoci pozimowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silosokombajn

  Odm. sieczkarni zbierającej odużej szer. roboczej, przeznaczonej do zbioru wysokołodygowych roślin (np. kukurydzy,słonecznika) i cięcia ich na sieczkę, którą się zwykle zakisza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew

  Umieszczanie materiału siewnego w rolina jednakowej gł. i w równomiernych odstępach,z jednoczesnym przykrywaniem go warstwą ziemi. Stosuje się następujące metody s.:

  1) rzutowy – rozrzucanie materiału siewnegona pow. pola, a następnie przykrywanie gobronowaniem (np. zboża) lub dociskanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silosowanie obornika

  Sposób przechowywania obornika, polegający na umieszczaniu gow wodoszczelnych dołach lub zbiornikach całkowicie wypełnionych gnojówką z dodatkiemwody. W warunkach beztlenowych rozkładmaterii org. jest ograniczony, co obniża straty węgla i azotu oraz powoduje wydzielanie się biogazu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry