Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Test Limulus

  Test Limulus określa zawartość endotoksyn (liposacharydów - LPS) w produktach spożywczych. Zewnętrzna warstwa ściany komórkowej bakterii gramuje-mnych zawiera liposacharydy, nazwane potocznie endotoksynami lub pyrogenem. Endotoksyny sątermostabilne i uwalniają się podczas lizy komórek bakterii. LPS jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drożdże i pleśnie

  Mleko surowe rzadko kiedy zawiera drożdże i pleśnie, jednakże grupy te są szeroko rozpowszechnione w środowisku, szczególnie w powietrzu, skąd przedostają się do mleka i jego produktów. Na ogół nie są one konkurencją dla bakterii, chyba że poziom cukru lub soli jest wysoki lub też produkt mleczarski...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła zakażeń mleka

  Proces zakażenia mleka florą bakteryjną najczęściej zachodzi w kilku etapach:

  •    syntezy mleka w wymieniu,

  •    wewnątrzstrzykowe zakażenie mleka świeżego,

  •    nieprzestrzegania minimum sanitarnego w czasie technologii pozyskiwania mleka,

  •    złe postępowanie z mlekiem po udoju,

  •    złe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Petrifilm™

  W Polskiej Normie PN-93/A-86036 „Mleko surowe do skupu. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne” zawarta jest uproszczona metoda płytkowa oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów. Standardowa metoda ma ograniczone zastosowanie do badań mleka od większej liczby dostawców, zwłaszcza gdy mleko zawiera dużą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki Salmonella

  Nazwą Salmonella określa się grupę pokrewnych sobie bakterii (na którą składa się około 2000 serotypów), których większość wywołuje infekcje zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Okres inkubacji wynosi zazwyczaj od 6 do 48 godzin, po czym następują objawy chorobowe. Choroba charakteryzuje się biegunką...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie w mleku surowym oraz w produktach mleczarskich

  Świeże mleko uzyskane w warunkach sterylnych ze zdrowego wymienia zawiera niewiele mikroorganizmów. Jednakże później w procesie technologii pozyskiwania mleka, jego zbioru w mleko zbiorcze, składowania i transportu surowca do zakładu przetwórczego zostaje zakażone mikroorganizmami środowiska. Mleko i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar oporności pozornej (impedancji)

  Pomiar impedancji należy do szeroko obecnie stosowanych technik mikrobiologicznych, wybitnie skracających czas analizy. W pełni zautomatyzowanym aparatem do badania jakości mikrobiologicznej mleka jest aparat BacTrac 4100.

  W celu wykonania analizy za pomocą pomiaru zmian oporności pozornej (impedancji)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizmy typu Campylobacter

  Zapalenie jelit na tle zakażenia organizmami typu Campylobacter powodowane. jest przez Campylobacterjejunii i C. coli. Okres inkubacji wynosi zazwyczaj 2-5 dni, a objawy utrzymują się przez 1-3 dni. Zapalenie jelit charakteryzuje się głównie biegunką i bólem brzucha, ale może też obejmować gorączkę...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie kwasu mlekowego

  Mikroorganizmy wytwarzające kwas mlekowy (tzn. Streptococcus, Lactobacil-lus, Lactococcus i Leuconostoc spp.) powodują psucie mleka przez fermentację laktozy do kwasu mlekowego. Dobre schłodzenie powoduje powstrzymanie wzrostu tych bakterii. Procesy kwaśnienia powodują znaczące straty w krajach ciepłych lub...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus aureus

  Staphylococcus aureus może powodować choroby ludzi przez wytwarzane toksyny. W chwili obecnej rozróżnia się sześć enterotoksyn wytwarzanych przez gronko w-ce (enterotoksyny A-F). Wytworzenie efektywnego poziomu enterotoksyn wymaga obecności dużej liczby mikroorganizmów (w przybliżeniu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 553

  praca w formacie txt

Do góry