Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stacja Oceny Nasion (SON)

  Laboratorium zajmujące się oceną wartości materiału siewnego w oparciu o znormalizowane metody. Reprezentatywną próbkę nasion do badań pobiera zaprzysiężony próbobiorca, który ją dostarczado SON. Próbka ta podlega wstępnej ocenie, polegającej na badaniu organoleptycznym,tzn. sprawdzeniu zapachu, barwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Split

  Rozwarstwianie się słoniny warstwy przyskórnej od przymięśniowej (s. słoninowy)lub słoniny od mięsa (s. słoninowo-mięsny).Przyczyną powstawania s. są nagłe zmiany wżywieniu tuczników bekonowych. Przysmażonyna patelni plaster z takich tusz jest postrzępionyi dlatego tusze, w których występuje s.są w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sporysz zbóż

  Choroba żyta i pszenżyta, rzadziejjęczmienia i pszenicy, porażająca kłosy powodowana przez grzyb Claviceps purpurea (buławinka czerwona). Przetrwalniki grzyba zanieczyszczają ziarno toksycznymi alkaloidami (ergotyną). Zwalczanie s.z. przez czyszczenie ziarna na stole grawitacyjnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność roli

  Okresowy stan gleby charakteryzujący się optymalnym układem jej właściwości fizykochem. i biol. uzyskany przezzabiegi agrot. Rola sprawna odznacza się dobrą strukturą, umiarkowaną wilg., bujnymżyciem mikroorganizmów, dobrą zasobnością w skł. pok., korzystnym odczynem i wzmożoną nitryfikacją.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologia

  Nauka o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyr., zwł. pod wpływem czynników postępu techn., oraz osposobach zapobiegania lub łagodzenia ujemnych skutków ich działania. S. bada także choroby cywilizacyjne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spulchniacz obrotowy, brona łopatkowa

  Narzędzie do doprawiania roli po orce, podobnedo wału kolczatki, lecz działające energiczniej;elementami roboczymi tego narzędzia są segmenty zbliżone kształtem do pasm wyciętychz talerzy, osadzonych krzyżowo na czterech wałach, połączonych ze sobą przegubowo w kształcie rombu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorupa glebowa

  Silnie zbita i bezstrukturalna,powierzchniowa część warstwy ornej,utrudniająca dostęp powietrza w głąb roli iumożliwiająca straty wody przez parowanie.Zob. też zaskorupienie gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solanina

  Silnie trujący alkaloid występujący w kiełkujących ziemniakach i ich jagodach,który powoduje silne zatrucia ludzi i zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynia nasienna

  Pojemnik w siewniku na materiał siewny (wyposażony w mieszadło), z którego pobierane są nasiona do zespołów wysiewających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołonczaki

  Typ gleb słonych, w których profiludo głęb. 100 cm występuje poziom słony miąższości powyżej 15 cm, który zawiera powyżej 2% soli rozpuszczalnych w wodzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt

Do góry