Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stertnik

  Przewoźne urządzenie przenośnikowe ustawiane ukośnie do sterty lub stogu, podające słomę lub siano. Zasadniczą część s.jest metalowa rynna, w której przesuwa się przenośnik łańcuchowy z poprzecznymi listwami zaopatrzonymi w zęby. Stertowany materiał jest wrzucany do kosza umieszczonego u podstawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stado zamknięte

  S., do którego nie wprowadza się obcych genów i genotypów zwierząt z zewnątrz stada; kojarzenie zwierząt w s.z.prowadzone jest tylko w obrębie stada podstawowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Oceny Odmian (SOO)

  Gospodarstwo doświadczalne powołane do oznaczania wartości gosp. nowych odmian hod. roślin uprawnych,ich przydatności dla danych warunkówklim.-glebowych i do stałego sprawdzania wartości odmian zrejonizowanych. SOO podlegają COBORU w Słupii Wielkiej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Ochrony Roślin (SOR)

  Placówka, której zadaniem jest ochrona roślin uprawnych przed agrofagami, polegająca m.in. na ustalaniu prognoz i sygnalizacji pojawiania się agrofagów,poradnictwie oraz ocenie wartości użytkowej pestycydów. SOR podlegają IOR w Poznaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stado hodowlane

  Grupa zwierząt przeznaczona do reprodukcji o określonym kierunku użytkowania, pozostająca pod działaniem metod hod.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozotechnika

  Nauka o wykorzystaniu techniki w procesie ochrony i kształtowania środowiska.S. określa metody ochr. środ., zwł. utrzymania biocenozy w stanie możliwie nieskażonym.Posługuje się specjalistyczną aparaturą,która umożliwia systematyczną kontrolę stanu środowiska i sygnalizowanie sytuacji awaryjnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Chemiczno - Rolnicza

  Agrochem. placówka usługowa zajmująca się badaniem zasobności gleb, materiału roślinnego, nawozów,pasz itp. S.Ch-R. zajmują się doradztwem z zakresu nawożenia upraw polowych i ogrodn.,prowadzą szkolenia służby rolnej, opracowują zalecenia nawożenia dla gospodarstw rolnych.W Polsce istnieje 17...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SP, WP

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia proszków, z których sporządza się zawiesiny wodne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Hodowli Roślin (SHR)

  Specjalistyczne gospodarstwo rolne, którego zadaniem jest wytwarzanie nowych odmian roślin uprawnychlub prowadzenie hodowli zachowawczejodmian już istniejących. Ob. SHR-y przekształciły się w Spółki Hodowli Roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadź

  Słodka, lepka ciecz pojawiająca się w okresie lata na liściach i gałązkach niektórych gatunków drzew (jodła, świerk) zawierająca wydaliny mszyc i czerwców oraz sok komórkowy wyciekający z miejsc nakłutych przez te owady. S. zbierana przez pszczoły, stanowi składnik miodów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt

Do góry