Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Strychowanie

  Nieprawidłowy chód konia polegający na uderzaniu podkową jednej kończyny(najczęściej tylnej) o staw pęcinowysąsiedniej, co prowadzi do okaleczeń. Przyczyną s. się konia jest wadliwe ustawienie nóg (zbieżne, szpotawe, iksowate, francuskie).Zob. też ściganie się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superbiokumulacja

  W ochronie roślin, proces, w wyniku którego pewne organizmy kumulują pozostałości pestycydów w wyższym stężeniu a niżeli pozostałości stwierdzone w organizmach, którymi się odżywiają.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie w źdźbło

  Okres wydłużania siękolejnych międzywęźli, począwszy od najniższego,a skończywszy na dokłosiu. Jest to faza rozwojowa rozpoczynająca najintensywniejszy wzrost rośliny na dł., wzrost pow. liści oraz bujny rozrost systemu korzeniowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superelita

  Najwyższy stopień kwalifikacji materiału siewnego otrzymywany w gospodarstwach hod. z rozmnożenia materiału matecznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzyki

  Wałeczkowate brodawki sutkowe stanowiące zakończenie ćwiartki wymienia,przez które mleko wydostaje się na zewnątrz.Przy stosowaniu doju mech. duże znaczeniema kształt s., oraz ich osadzenie i ustawienie.Bardzo cienkie s. nie nadają się do doju mech.,gdyż nie wypełniają dostatecznie przestrzeni wkubku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superfosfat

  Miner. nawóz fosforowy otrzymywany jako produkt działania kwasu siarkowego na drobno zmielone fosforyty lub apatyty.Wytwarzany jest w postaci drobnych szarychgranulek. S. produkowany jest jako pojedynczy(8,3% P) i potrójny (20% P) oraz amoniakowany(z dodatkiem amoniaku) i borowany(z dodatkiem boru).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strąkowiny

  Strąki roślin motylkowych po wymłóceniu, wykorzystywane niekiedy jako pasza. np. s. grochowe. S. są bardzo silnie zdrewniale i mają bardzo niską wartość pokarmową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stępak

  Ciężki, zimnokrwisty koń pociągowy,używany w zaprzęgu do prac wymagających dużej siły, wykonywanych w wolnym tempie (w stępie).

  S., w przeciwieństwie do koni ras szlachetnych, mają ogólną budowę ciała ciężkąi masywną. Ich sylwetka jest przyziemna imieści się w prostokącie położonym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura gleby

  Rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz przestrzenny układ agregatów glebowych. O s.g. decydują przede wszystkim koloidy glebowe i połączenia org.-miner. powstałegł. w wyniku oddziaływania organizmówglebowych, takich jak dżdżownice, mikroorganizmy. S.g. warunkuje aktywność biol. gleby i penetrację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień inbredu

  Natężenie kojarzeń krewniaczych w rodowodzie danego osobnika. Biol.skutki szczególnie długo stosowanego inbredu,są z reguły szkodliwe. Te niekorzystne efektyprzejawiają się najczęściej w obniżeniu płodnościi ogólnej żywotności oraz pogorszeniemcech takich jak: tempo wzrostu, masa ciała,mleczność u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt

Do góry