Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Szczepienie przez stosowanie

  Sposób sz. zapomocą pędu oddzielonego, stosowany wówczas,gdy podkładka i zraz mają bardzo zbliżoną średnicę. Taki sposób sz. stosuje się przysz. krzewów ozdobnych i owocowych, dla otrzymania pnia ziarnkowych drzew owocowych, przede wszystkim przy sz. winorośli na podkładkach odpornych na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surfaktanty [ang. surfactant = surf(ace)+ act(ive)+a(ge)nt]

  Rodzaj adiuwantów olejowych zmniejszających napięcie powierzchniowe wody i tym samym zwiększającychzdolność cieczy użytkowej do zwilżania opryskiwanychpow. (np. Adbios, Hyspray, Trend).S. umożliwiające wytworzenie emulsji wodnoolejowej,ułatwiają wnikanie herbicydu dokomórek roślinnych przez drobne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbioza (gr. symbiôsis - współżycie)

  Stałe lub czasowe współżycie organizmów dwu różnych gatunków korzystne dla jednej (komensalizm) lub obu stron (mutualizm). S. polega najczęściejna wymianie pokarmów, wzajemnejochronie przed niebezpieczeństwem, a niekiedyna powiązaniu wspólnym metabolizmem.

  Przykładem jest s. roślin wyższych z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symptomatologia

  Nauka o objawach chorobowych.W ochronie roślin jest jednym zdziałów fitopatologii; łącznie z etiologią stanowi podstawę diagnostyki chorób roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synantropijne rośliny

  Rośliny wyrastające na terenach przekształconych i użytkowanych przez człowieka, na których roślinność pierwotna została zniszczona.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SU

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia roztworów i zawiesin w postaci gotowej do stosowania za pomocą aparatury ultramałoobjętościowej (ULV).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superowulacja

  W zootechnice, jednoczesne dojrzewanie wielu komórek jajowych w wyniku odpowiedniego dawkowania hormonów. S.wykorzystuje się przy transplantacji zygot. Zastosowanie s. pozwala na uzyskanie wielu (do 25) zarodków od jednej matki. S. dzięki ostrzejszej selekcji osobników żeńskich umożliwia przyspieszenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja aktywna

  Toksyczny składnik pestycydu.Siłę i mechanizm działania s.a. może wzmocnić synergetyk, dodawany do preparatu.S.a. może przez pewien czas zalegać w glebie lub roślinie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sucha masa

  Pozostałość po wysuszeniu, np.roślin, w temp. 105 °C do stałej masy. Żywe i fizjologicznie aktywne tkanki zawierają 5–25% s.m., natomiast suche nasiona oraz tkanki zdrewniałe i martwe 60–90%. W skład s.m.roślin wchodzą związki org. (palne) i nieorg.(niepalne), które pozostają po wyprażeniu jej w temp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sulfurator

  Urządzenie przeznaczone do odkażania pomieszczeń zamkniętych (fumigacji) parami siarki lub płynnymi zoocydami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /115

  praca w formacie txt

Do góry