Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Synergetyk

  Związek chem. sam nie posiadającydużej aktywności biol., jednak dodany do preparatu wydatnie wzmacnia jego skuteczność. S. najczęściej dodawanymi do preparatów pestycydowych są m.in.: butoksylan, sezamina,safrol i sesamex.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina

  Wolna przestrzeń w glebie powstała po przejściu dłuta głębosza lub wskutek naturalnego spękania wysychającej gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergizm

  Efekt działania jednego lub większej liczby środków ochrony roślin zastosowanychłącznie, który jest większy aniżeli sumadziałań poszczególnych środków zastosowanychoddzielnie. S. jest wykorzystywany włącznym stosowaniu agrochemikaliów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczep

  1. w szkółkarstwie, młode drzewko lub krzew otrzymane w wyniku zaszczepienia pędu odmiany szlachetnej, lub oczka na podkładce.

  2. w mikrobiologii, populacja drobnoustrojów otrzymana z rozmnożenia jednego osobnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sysak

  Młode zwierzęta pozostające przy matkachw wieku od urodzenia do odsadzenia. S.wszystkich gatunków zwierząt mogą zostać poturbowane przez obce dorosłe zwierzętatego samego lub innego gatunku. Wszystkimim grozi także niebezpieczeństwo ze strony niezabezpieczonych maszyn i narzędzi rolniczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie

  1. zakażanie nasion roślin motylkowych symbiotycznymi bakteriami brodawkowymi,wiążącymi azot z powietrza, mającena celu zwiększenie plonów roślin. Zabieg tenprzeprowadza się w wypadku siewu roślinmotylkowych na polu, na którym uprawia sięje po raz pierwszy po dłuższej przerwie. Zob.też nitragina...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sz

  W gleboznawstwie, warstwa torfu szuwarowego torfowiska niskiego zbudowana przeważnie z trzcin. Stosuje się do poziomu gł. O,np. Otnisz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie mostowe

  Wszczepianie zrazównad dużymi ranami w sposób podobny do kożuchówki,jednym końcem pod raną, a drugim nad nią. Sz.m. może być stosowane przy wypełnianiuluk w gałązkach owoconośnych nakonarze oraz przy ratowaniu drzew, zwł. owocowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szachownica gruntów

  Nieprawidłowy układ gruntów, polegający na rozrzuceniu na dużym obszarze działek wchodzących w skład jednego gospodarstwa pomiędzy działkami innych gospodarstw.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synantropizacja

  Proces zmian we florze i faunie pod wpływem antropopresji. Zmiany te polegają na ustępowaniu gat. wrażliwych napresję i zastępowaniu ich przez gat. występującew środowiskach stworzonych przez człowieka(miasta, wioski). Termin ten określarównież proces adaptacji gat. występującychpoprzednio w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt

Do góry