Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Taczkodrabina

  Urządzenie ułatwiające zbiór owoców w sadach szpalerowych i z drzew wyższych. T. zbudowana jest z podestu, którypodparty jest jednym lub dwoma stal. kółkami i dwiema podporami. Niezbędnym warunkiem zastosowania t. jest utrzymanie murawy w sadzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taksje

  Swobodne ruchy całego organizmu wywołane bodźcami świetlnymi (fototaksja),chem. (chemotaksja), cieplnymi (termotaksja),wilg. (hydrotaksja) lub dotykowymi (tigmotaksja).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talerzowanie

  Stosowanie brony talerzowej w celu wzruszenia wierzchniej warstwy roli (naglebach lekkich, niezachwaszczonych perzem) lub rozdrobnienia skib po orce (na glebach zwięzłych, zadarnionych).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarasowanie zboczy

  Kształtowanie zboczy w ławy uprawowe o zmniejszonych spadkach gubionych na zadarnionych skarpach, mające na celu przeciwdziałanie erozji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczka okulizacyjna

  Kawałek kory z dobrze wykształconym oczkiem lub (przy okulizacjiśpiącym oczkiem) z kawałkiem ogonka liściowego. Zob. też szczepienie 2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo fitosanitarne

  Dokument dotyczący stanu zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, wystawiony przez urzędową organizację ochrony roślin państwa,z którego są one wywożone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony roślin

  Subst. lub mieszaniny subst. oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmamiszkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin,regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesówbiol. w roślinach uprawnych (z wyjątkiem służących wyłącznie do nawożenia), oraz do poprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko

  Całokształt czynników fiz., chem.i biol. otaczających organizmy żywe i wywierających na nie swój wpływ, przy czym oddziaływanie to jest wzajemne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródplon

  W warzywnictwie, rodzaj międzyplonu uprawianego współrzędnie z plonem gł.w celu lepszego wykorzystania pola, np. rzodkiewka w ogórkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śruta poekstrakcyjna

  Produkt uboczny przemysłu olejarskiego w postaci drobnych cząstek powstały w wyniku ekstrahowania oleju z nasion za pomocą rozpuszczalnika,wykorzystywany jako pasza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt

Do góry