Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pasteryzacja i oziębianie mleka

  Pasteryzacja to operacja termiczna mająca na celu zminimalizowanie zagrożenia zdrowia człowieka przez zniszczenie drobnoustrojów obecnych w mleku, z jednoczesnym zachowaniem jak najmniejszych zmian chemicznych, fizycznych i organoleptycznych mleka.

  Pasteryzacja redukuje ilość szkodliwych mikroorganizmów do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza spontaniczna

  Lipoliza spontaniczna ma miejsce wówczas, gdy istnieje wzmożona podatność tłuszczu mlekowego na atak enzymów lipolitycznych. Panuje powszechne przekonanie, że przy prawidłowej technologii pozyskiwania mleka i zapewnienia dobrych warunków higienicznych doju występuje jedynie spontaniczny typ lipolizy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homogenizacja mleka

  Homogenizacja jest procesem ujednolicenia wielkości cząstek fazy rozproszonej w fazie ciągłej. Fazę ciągłą stanowi ciecz, a fazą rozproszoną może być ciało stałe lub ciecz nie mieszająca się z fazą ciągłą. W mleczarstwie homogenizację stosuje się głównie do rozbicia kuleczek tłuszczowych -...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza bakteryjna

  Lipoliza bakteryjna najczęściej wywoływana jest przez bakterie psychrotrofowe, które zdolne są do wzrostu i rozmnażania w bardzo niskich temperaturach - nawet bliskich zeru i temperaturach ujemnych. Bakterie psychrotrofowe mają zewnątrz-otoczkowe enzymy - lipazy i proteazy. Właśnie te enzymy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakwasy mleczarskie

  Przemysłowa produkcja wielu artykułów mlecznych (napoje fermentowane, masło, sery, twarogi) opiera się na stosowaniu czystych kultur bakterii. Ich zadaniem jest utrwalenie biologiczne produktu oraz nadanie mu odpowiednich cech organoleptycznych przez wytworzenie kwasu mlekowego, substancji zapachowych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka stanów zapalnych wymienia

  Mastitis, jak większość chorób, nie jest stanem jednorodnym i w każdym przypadku mogą charakteryzować go różne przyczyny i skutki występowania. Każdy z nich ujawniać się może też innymi zmianami fizjologicznymi wymienia, a także innym obrazem mikro- i makroskopowym mleka. Ważne j est więc dokładne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ mastitis na skład fizykochemiczny mleka surowego

  Skład mleka jest miarą jego normalności i zależy od stanu fizjologicznego wymienia, a dokładniej - od prawidłowego funkcjonowania komórek mlekotwór-czych. Wszelkie zaburzenia fizjologii laktacji dają bowiem natychmiast zauważalne zmiany w składzie mleka, a co za tym idzie - także jego przydatności...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /7 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

  W ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się elektroniczne liczenie bakterii w próbkach mleka. Takie aparaty jak BactoScan, BacTrack, Bactocount czy też Bentley BactoCount IBC sąjuż niekiedy na wyposażeniu Okręgowych Laboratoriów Oceny Mleka.

  Działanie tych aparatów - wyposażonych w minikomputer i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda DEFT

  Metoda DEFT („the direct epifluorescent filter techniąue”) została zaproponowana przez Pettiphera w 1980 roku. Nadaje się ona do badania mleka o liczebności poniżej 100 tys. komórek bakteryjnych w 1 cm3, ponieważ możliwe jest użycie do badania 2 cm' mleka i wydzielenie z niego bakterii za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda z wykorzystaniem aparatu Bactoscan

  Firma FOSS (Dania), opierając się na technice badania fluorescencyjnego, zaproponowała automatyczne liczenie bakterii za pomocą analizatora Bactoscan. Mleko podgrzewane zostaje do temperatury 40°C, następnie przez komorę miksującą jest podawane na wirówkę szybkoobrotową, gdzie następuje oddzielenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 043

  praca w formacie txt

Do góry