Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Trójgraniec, trokar

  Narzędzie składające się ze stal. sztyletu z rękojeścią i metalowej pochwy,do przebijania ściany żwacza przywzdęciu bydła. Po oparciu krowy o ścianęnagłym pchnięciem w środek lewej słabiznywprowadza się t. wraz z pochwą do żwacza.Po przebiciu wyciąga się sztylet i stopniowo (!) wypuszcza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowiska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórcze akumulujące w warunkach braku przepływu wody różne rodzaje torfu, będące odbiciem różnych zbiorowisk roślinności torfotwórczej. Ze względu na sposób powstawania i właściwości siedliskowe wyróżnia się t.:

  1) niskie, powstałe w dolinach rzecznych, atakże przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanie

  Narów koni polegający na tym, żezwierzę rytmicznie kiwa się na boki, przenoszącswój ciężar z jednej nogi przedniej na drugą – wraz z całym tułowiem przemieszczanajest głowa, która wykonuje przez cały czas ruchy wahadłowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt Fereta

  Graficzne określenie uziarnienia gleby na podstawie procentowej zawartości piasku, pyłu i części spławialnych, zaznaczonych na bokach trójkąta równoramiennego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tostowanie

  Krótkotrwałe ogrzewanie parą wtemp. 95–120 °C surowców spoż., gł. pochodzącychz nasion roślin strączkowych, np.sojowej śruty poekstrakcyjnej, w celu poprawieniawartości odżywczej przez częściowe zniszczenie subst. szkodliwych oraz polepszeniacech smakowych i reologicznych. Produktpo t. ma kolor...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyczność

  Fizjol. lub biol. właściwość określająca zdolność związku chem. do szkodliwego działania na organizm żywy lub do wywołaniazranień innych jednak niż zranieniamech. Wyróżnia się t.: doustną, jako toksyczne oddziaływanie na człowieka lub zwierzęta wprzypadku pobrania doustnego oraz ostrą, jako...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Totipotencja

  Zdolność odtwarzania całej rośliny z pojedynczych komórek, wykorzystywana przy rozmnażaniu w kulturach tkankowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja

  1. zdolność organizmu do utrzymywania wszystkich procesów metabolicznych na normalnym poziomie w warunkach działania czynnika stresowego, np. niskiej temp., wysokiej temp., suszy, czynników chem., zasolenia, pestycydów, szkodników i patogenów.

  Odporność organizmu na czynnikiszkodliwe, zdolność do ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transpiracja

  Wydalanie wody w postaci pary przez rośliny lądowe. Proces ten będący źródłem siły ssącej korzeni, chroni rośliny przed przegrzaniem oraz przyczynia się do rozprowadzania soli mineralnych. W wypadku niedoboruwody roślina dąży do ograniczenia strat wody w procesie t. przez: zamykanieszparek, zmianę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasyna

  Nawóz fosforowy będący produktem odpadowym przy produkcji stali metodą Thomasa z rud zawierających fosfor. Powstający żużel jest drobno mielony. T. zawiera 14–20% P2O5. Ob. nie jest produkowana w kraju.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt

Do góry