Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ugór mechaniczny

  Utrzymywanie pow. glebyw sadzie w międzyrzędziach i pod drzewami w stanie wolnym od okrywy roślinnej za pomocąuprawy mech. Aby osiągnąć ten cel glebęnależy spulchniać gł. wiosną, gdyż konkurencjachwastów jest najbardziej niebezpiecznadla roślin sadowniczych. U.m. ma wielewad:

  1) ujemny wpływ na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ gleby

  Podstawowa jednostka systematyczna obejmująca gleby o takim samym układzie gł. poziomów genet., zbliżonych właściwościach chem. i fizykochem., jednakowym rodzaju wietrzenia, przemieszczania się i osadzania składników oraz podobnym typie próchnicy – np. t.g. brunatnych właściwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzebienie, kastracja

  Zabieg polegający na pozbawieniu zwierzęcia zdolności rozrodczych. Przeprowadza się ją prawie wyłącznie u osobników męskich, które nie nadają się dohodowli. Jest więc ona połączona z pierwsząselekcją, chociaż ma zastosowanie i przy dalszychprzeglądach kwalifikacyjnych.

  T. może być bezkrwawe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ użytkowy

  Zespół cech użytkowych i związanych z nim cech pokrojowych, decydujących o kierunku użytkowości. Podział na t.u.ma gł. na względzie cechy użytkowe. Cechy tenie są oderwane, ale bezpośrednio bądź pośrednio uwarunkowane przez szereg czynników morf., konstytucjonalnych i in. Jednymi z ważniejszych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tu

  W gleboznawstwie, warstwa torfu turzycowiskowego torfowiska niskiego zbudowana w przewadze z wysokich turzyc z domieszką trzciny. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otntu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubikwisty (łac. ubique - wszędzie)

  Rośliny i zwierzęta o szerokich granicach tolerancji warunków środowiska, przystosowane do występowania w różnych biotopach całej kuli ziemskiej, np. mniszek pospolity.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tuberyzacja

  Zawiązywanie się bulw, np. u ziemniaka. T. u odmian bardzo wczesnych rozpoczyna się średnio po 40 dniach po posadzeniu,u wczesnych i średnio wczesnych – pook. 45 dniach, a u późnych – po 45–50 dniach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubój

  Uśmiercenie zwierzęcia w celach konsumpcyjnych.Wyróżnia się u.:

  1) gospodarczy– zabicie zwierzęcia gospodarskiego w celusprzedaży uzyskanego mięsa na rynku;

  2) zkonieczności – zabicie zwierzęcia, które uległonagłemu i ciężkiemu wypadkowi lub ciężkiej i szybko postępującej chorobie (np. wzdęcia)w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tucz

  Intensywne żywienie świń, drobiu i jagniątprzy jednoczesnym ograniczeniu ruchu,w celu uzyskania określonego żywca rzeźnego o odpowiedniej masie, jakości i ilości mięsa oraz tłuszczu. Zob. też opas.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugór czarny

  Pole, które od zbioru roślin jednego roku do zasiewu ozimin w następnym roku kalendarzowym jest uprawiane, ale nie obsiewane, gł. w celu zniszczenia agrofagów, także środkami chem.

  Odsłonięta gleba ulegaw tym czasie degradacji wskutek nasilenia sięerozji, ubytku subst. org. (degradacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt

Do góry