Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wał Croskill

  W. składający się z luźno osadzonychna osi pierścieni zaopatrzonych w boczne występy, służący do intensywnego kruszenia brył.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie

  1. stopień wypełnienia kłosa ziarnem.

  2. skład granulometryczny, dawniejskład mechaniczny – procentowa zawartość poszczególnych grup cząstek glebowych ookreślonej wielkości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa zerowa (ang. no-tillage, niem. pfluglose Bodenbearbeitung)

  Przygotowanie pola pod zasiew wyłącznie przez zastosowanie herbicydów totalnych na ściernisko i wykonanie specjalnym siewnikiem siewu bezpośredniego.

  U.z. eliminuje wiele wad uprawy płużnej:naruszenie naturalnego układu gleby, coprowadzi do niszczenia jej struktury i zmniejszenia populacji geobiontów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytki ekologiczne

  Zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczeniedla zachowania unikatowych zasobów genowychi typów siedliskowych. Do u.e. zaliczasię: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne iśródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów,bagna, torfowiska, wydmy, miedze,trwałe zadarnienia wzdłuż cieków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa zminimalizowana (minimum uprawy) (ang. minimum tillage, niem. Minimalbodenbearbeitung)

  U. o ograniczonej intensywności oddziaływania na glebę przez zastąpienie zabiegów głębszych płytszymi lub wyeliminowanie niektórych zabiegów z poszczególnych zespołów uprawek, albo wyeliminowanieniektórych zespołów uprawek z całokształtu uprawy pod określoną roślinę, najczęściej uzupełniona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytki rolne

  Obszary wykorzystywane rolniczo. Należą tu grunty orne, sady, ogrody, plantacje trwałe (np. chmielniki, szkółki drzew owocowych) oraz trwałe użytki zielone. Zob.też grunty rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawka

  Czynność wykonywana narzędziem uprawowym lub maszyną uprawową, np. orka,włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie,wałowanie, gryzowanie. Pojedyncza u. na ogółnie wystarcza do spełnienia określonych zadań.Dlatego też najczęściej wykonuje się kilkau., następujących po sobie bezpośrednio lubw pewnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa tradycyjna

  Uprawa płużna wykonywana wyłącznie narzędziami uprawowymi,wymagająca stosowania licznych, wzajemnie uzupełniających się zabiegów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Kompleksowa wycena składowych czynników siedliska, tj. agroklimatu, gleby,rzeźby i stosunków wodnych terenu. Gleba decyduje w ok. 75% o wartości waloryzacji, a pozostałe elementy środowiska przyr.: agroklimat,rzeźba terenu i warunki wodne stanowią odpowiednio: 15%, 5% i 5%.

  O ukształtowaniu się tych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprząż

  Ubiór składający się z zespołu polączonych ze sobą pasów rzemiennych lub parcianych, zakładany na konia. U. dzieli się naszorowe (do prac lekkich) i chomątowe (do prac cięższych) składające się z elementów o następujących funkcjach:

  1) kierujące – różnegorodzaju ogłowia;

  2) ciągnące –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt

Do góry