Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WHO (ang. World Health Organization)

  Światowa Organizacja Zdrowia, jedna z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie. Zadania WHO: koordynacjapracy służb zdrowia w skali międzynarodowej,inicjacja akcji zwalczania chorób epidemicznych,popieranie podnoszenia higieny środowiska człowieka, prowadzenie badań międzynarodowych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wermikompostowanie

  Produkcja wermikompostu. Efektywność w. zależy od:

  1) odczynu;

  2) zasolenia;

  3) stosunku C:N;

  4) rozdrobnienia odpadków;

  5) wilgotności podłoża;

  6) parametrów populacji dżdżownic;

  7) zawartościmetali ciężkich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warzywa

  Jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie rośliny zielne służące w całości lub jako części (np. owoce, nasiona, pędy, liście,kwiatostany) człowiekowi za pokarm; w. spożywane są na surowo, po ugotowaniu, w przetworach lub jako przyprawy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wermikultura

  Masowe namnażanie dżdżownic(np. dżdżownicy kompostowej) w warunkachsztucznych hodowli na podłożach (odpadach)org. W. mogą spełniać rolę w produkcjiżywności o wysokich parametrach jakościowych(wermikompost), w produkcji pasz(biomasa dżdżownic o dużej zawartości białkai in. związków), w przemyśle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warzywnictwo

  Dział ogrodnictwa, obejmującyprodukcję warzyw w gruncie, pod szkłem(szklarnie, inspekty) i w tunelach foliowych oraz materiału do rozmnażania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wegetacja

  Okres intensywnych procesów rozwojowych rośliny w obrębie roku; u roślin ozimych i wieloletnich występuje wiosną tzw.ruszenie wegetacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pokarmowa paszy

  Zawartość skł.pok., w tym białka, tłuszczu, włókna, cukrów,skrobi, poszczególnych aminokwasów, kwasów tłuszczowych, skł. miner., witamin orazenergii. W.p.p. wyraża się ilością danego składnika na jednostkę wagową paszy o ustalonej wilgotności lub na jednostkę wagową suchej masy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wektor, przenosiciel

  Organizm zwierzęcy (np. mszyca, komar, pchła, kleszcz) lub roślinny (kanianka) przenoszący patogeny ze źródła zakażenia na osobnika wrażliwego (z jednego gospodarza na drugiego).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość przemiałowa

  Właściwości zapewniające możliwość uzyskania z danego ziarna mąki o wysokiej wydajności oraz zachowanie się tego ziarna podczas przemiału.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wełna potna

  Wełna zestrzyżona z owcy, stanowiąca mieszaninę czystej subst. wełnianej, tłuszczopotu i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt

Do góry