Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Surowce do produkcji lodów i deserów mrożonych

  Emulgatory

  Emulgatory są to cząsteczki, które mają grupy hydrofilne i hydrofobne. Gromadzą się one w przestrzeniach między dwoma fazami mieszaniny lodowej - tłuszczową i wodną, obniżając napięcie powierzchniowe i stabilizując emulsję. Emulgatory pokrywają tłuszcz, czyniąc go mniej antagonistycznym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /5 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe operacje technologiczne w wyrobie serów dojrzewających

  Obecnie produkuje się na świecie około 4000 rodzajów serów o różnych nazwach, chociaż różnice między nimi bywają niekiedy nieznaczne i mogą np. dotyczyć tylko kształtu i wielkości. Rodzaje sera można systematyzować według kryteriów: rodzaju użytego mleka, rodzaju skrzepu mleka, zawartości tłuszczu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja serów topionych

  Sery topione otrzymuje się w wyniku przerobienia serów podpuszczkowych

  i twarogu przez stopienie ich z dodatkiem emulgatorów, substancji smakowych

  i aromatycznych, substancji barwiących. Właściwością serów topionych jest ich bogactwo asortymentowe, znaczna trwałość, standardowość cech, wysoka wartość...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja śmietany i śmietanki spożywczej

  Śmietanka w stanie świeżym (słodka), podobnie jak śmietana (mniej lub więcej zakwaszona), w wyniku wstrząsania, mieszania lub ubijania - po kilku łub kilkunastu minutach powiększa swoją objętość 2-3-krotnie, ulegając jednocześnie jakby zestaleniu, tj. przekształcając się w śmietankę bitą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja serów twarogowych

  Sery twarogowe stanowią najtańsze źródło pełnowartościowego białka mlecznego. Są one częściowo odwodnionym skrzepem z mleka odtłuszczonego lub z mleka o znormalizowanej zawartości tłuszczu, uzyskanymi metodą kwasową, termiczno--wapniową lub kwasowo-podpuszczkową. Sery twarogowe dzielimy na:

  •...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja napojów mlecznych niefermentowanych

  Produkcja napojów mlecznych niefermentowanych obejmuje następujące czynności technologiczne: wybór mleka, normalizację, pasteryzację, oziębianie, mieszanie z dodatkami, napełnianie opakowań i przechowywanie w chłodni.

  Do napojów niefermentowanych należą płynne produkty mleczarskie utrwalone termicznie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytologia mleka mastitowego

  Choroby wymienia (mastitis) objawiające się m.in. wzrostem liczebności komórek somatycznych w mleku zmusiły do określenia górnych granic ich liczby dla mleka nonnalnego, a więc określenia tzw. wartości krytycznej. Takie działanie miało również na celu usprawnienie diagnostycznej oceny przydatności m...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /12 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aflatoksyny w mleku

  Aflatoksyny są metabolitami wytwarzanymi przez liczne szczepy grzybów z grupy Aspergillus flavus i Sapergillusparasiticus. Dla mleka i produktów mleczarskich najbardziej charakterystyczne są aflatoksyny AFMi i AFM2, które metabolizowane są w wątrobie z aflatoksyn Bi i B2. Specjalistyczny układ enzymatyczny dla...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafiltracja mleka

  Powszechnie stosowane metody rozdziału - separacji składników żywności - jak: wirowanie, filtrowanie, sedymentacja, zagęszczanie, suszenie, ekstrakcja, krystalizacja lub destylacja, nie dająmożliwości modyfikowania składu chemicznego produktu przez wybiórcze działania na składniki suche masy mleka...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza indukowana

  Lipoliza pobudzona - indukowana powstaje po uszkodzeniu otoczki kuleczki tłuszczowej przez czynnik mechaniczny (np. tarcie, wibracje i wstrząsy, homogenizacja, przepompowywanie mleka itp.). Dochodzi wówczas do pęknięcia otoczki i ułatwionego dostępu lipaz mleka do wnętrza kuleczki tłuszczowej i następowej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 336

  praca w formacie txt

Do góry