Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wertykulacja

  Zabieg pielęgnacyjny wykonywany na trawnikach ozdobnych i sportowych.W. polega na pionowym cięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częścioweusunięcie próchnicy powierzchniowej, stworzenielepszych warunków dla dopływu powietrza,wody i skł. pok. do strefy korzeniowej,przygotowanie trawnika...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby biologiczne

  Występowanie organizmów glebowych (edafon) kształtujących rozkład subst. org., dynamikę skł. pok.oraz żyzność gleby. Ważną rolę odgrywają tu bakterie nitryfikacyjne i wiążące azot atmosf.(azotobakter, Rhizobium).

  Dzięki mikroorganizmom część materii org. ulega humifikacji, awiększość zostaje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widły amerykańskie

  Narzędzie o 4 płaskich, stal. zębach szer. ok. 2 cm i dł. ok. 30 cm, stosowane w ogrodnictwie do spulchniania gleby, wykopywania sadzonek itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wertykulator

  Maszyna służąca do wertykulacji,której elementami roboczymi są liczne noże osadzone na obracających się bębnach, tnące pionowo darń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby chemiczne

  Zawartość pierwiastków (makro- i mikroelementów) i ich związków w glebie w formach miner. i org. z uwzględnieniem przemian jakim ulegają. Zawartośći formy występowania pierwiastków decydują o żyzności gleby i warunkach pokarmowych roślin. W.g.ch. zależą od odczynu i buforowości gleby, ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielorak

  Wielostronne narzędzie uprawowe pracujące jako obsypnik, opielacz lub dołownik,w zależności od zamocowanych części roboczych (korpusów obsypnika, noży pielących,gęsiostopek lub innych).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędzidło

  Rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych ogniw, połączonych ze sobą przegubowo, oraz dwóch lub czterechpierścieni do przypinania pasków policzkowych.U koni wierzchowych stosuje się w.grube, u zaprzęgowych – cieńsze. Dla młodychkoni zaleca się w. gumowe o łagodniejszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierność plonowania

  Zdolność roślin uprawnych do wydawania niekoniecznie najwyższych, lecz zawsze opłacalnych, wyrównanych plonów, bez względu na przebieg pogody w poszczególnych latach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węza

  Cienka (1–2 mm) płytka (arkusz) wosk upszczelego, na której wyżłobione są po obustronach zaczątki komórek pszczelich lub trutowych.Węzę można produkować ręcznie napłaskich lub walcowatych matrycach, lub maszynowow wytwórniach w. Na dolną płytkęprasy do w. wlewa się gorący wosk i nakrywapłytką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wigor nasion, dawniej siła rostowa

  (łac. vigor - siła, krzepkość), zdolność nasion do szybkiego kiełkowania i wschodów oraz szybkiego przyrastania masy kiełka i siewki. Nasionao wysokim w. w prawidłowych warunkach agroekologicznych zapewniają wschody polowe szybkie, równomierne i możliwie zbliżone do lab. zdolności kiełkowania.

  W celu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt

Do góry