Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Woda amoniakalna

  Płynny nawóz azotowyzawierający 20,5% N, stosowany przedsiewniedoglebowo na głęb. 7–10 cm. Otrzymywanajest przez nasycenie wody amoniakiem. Magazynowanie i transport wymagają szczelnych zbiorników.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda glebowa

  Faza ciekła gleby, stanowiąca roztwór glebowy, biorąca udział we wszystkich zachodzących w niej procesach. Ilość i jakość w. glebie są silnie zróżnicowane i uzależnione od klimatu, rzeźby terenu, warunków hydrogeologicznych, budowy gleby i jej właściwości, sposobu użytkowania, zastosowanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda gnojowa

  Przesącz spływający ze stosu obornika i gromadzony w specjalnych zbiornikach. W.g. zawiera niewiele skł. pok., dlatego nawożenie w.g. jest nieopłacalne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodoodporność agregatów glebowych

  Stopień trwałości a.g. na destrukcyjne działanie wody. Badanie w.a.g. oparte jest na zasadzierozmywającego działania wody albo odpowiednichroztworów.

  Pomiarów dokonuje się najczęściej na wydzielonej powietrznie suchej jednej frakcji agregatów lub odpowiednioprzygotowanej próbce po zmieszaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby fizyczne

  Zespół cech wynikających z trójfazowego układu gleby.Większość z nich (uziarnienie, wilg., stosunki powietrzno-wodne, struktura, zwięzłość, gęstość) ulega pogorszeniu spowodowanemu ciężkimi maszynami roln. i środkami transportu, a także niewłaściwą uprawą.

  W glebie o niekorzystnych w.f...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włóka

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej do włókowania, którego zespołem roboczym jest zestaw belek lub obręczy ustawionych poprzecznie do kierunku jazdy

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilki

  Szybko rosnące pionowe pędy wegetatywne z pączka śpiącego na pniu lub konarzedrzew owocowych i ozdobnych. W. czerpią dużo soków ogołacając z nich organy owoconośne. Należy je wyciąć na obrączkę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wialnia

  Maszyna do wstępnego oczyszczania masy poomłotowej, oddzielająca najlżejsze zanieczyszczenia (plewy, zgoniny) na sitach oczyszczanych podmuchami powietrza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirulencja

  Stopień patogeniczności. Termin ten odnosi się przede wszystkim do stałej, uwarunkowanej genetycznie cechy patogenu,lecz bywa także używany do określenia cech fenotypowych, kształtujących się pod wpływem czynników zewn.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widlastość korzeni buraków cukrowych

  Tworzenie zamiast jednego, dużego korzenia spichrzowego kilku drobniejszych; przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt

Do góry