Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wyburaczenie

  Zmęczenie gleby spowodowane masowym występowaniem mątwika burakowego, powodującego tworzenie się na korzeniu buraka drobnych korzonków tzw. „brody”.W. towarzyszy występowanie patogenów chorób grzybowych wywołujących zgorzel siewek, gnicie kiełków oraz plamistość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik więdnięcia

  Stosunek masy wody zawartej w glebie do ogólnej masy gleby, powodujący więdnięcie roślin; każdą glebę charakteryzuje inna wartość tego wskaźnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik plonowania, indeks plonu

  Stosunek plonu gł. do wytworzonej ogólnej biomasy. U zbóż jest to stosunek plonu ziarna do plonu ziarna łącznie ze słomą, a u buraka – stosunek plonu korzeni do plonu korzeni iliści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik wykorzystania paszy

  Stosunek całkowitej ilości uzyskanego produktu do ilości paszy zużytej na jego wyprodukowanie. Wartość w.w.p. zależy od gatunku, rasy, genotypu, masy ciała zwierzęcia, jego wieku i płci, rodzaju i jakości karmy, jej składu chem., technologii żywienia, stanu uzębienia, smakowitości paszy i. in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik pokrewieństwa

  Liczba określająca genet. podobieństwo między dwoma osobnikami wynikające stąd, że oba osobniki posiadają jednego lub kilku wspólnych przodków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik wytrwałości laktacji, współczynnik Johannsona

  Stosunek ilości mleka udojonego w drugich 100 dniach laktacji do ilości mleka udojonego w pierwszych 100 dniach. Ze względu na obowiązujący miesięczny okres kontroli mlecznej wydajności krów wprowadzono modyfikację w.w.l. Wg niej jest to stosunek ilości udojonego mleka w drugich 90 dniach laktacji do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik reprodukcji i degradacji substancji organicznej

  Wskaźnik określający przyrost lub ubytek subst. org. w glebie wwyniku jednorocznej uprawy określonego gatunkulub grupy roślin na 1 ha, albo zastosowania1 t/ha suchej masy nawozów organicznych.Jest on uzależniony od rodzaju materii org. wprowadzonej do gleby oraz kategorii agronomicznej gleby.

  Wskaźnik ten...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawka skarlająca

  Część podkładki słabo lub bardzo słabo rosnącej, wszczepiona między podkładkę, zazwyczaj silnie rosnącą, aodmianę szlachetną w celu osłabienia wzrostu drzewa i przyśpieszenia wejścia w okres owocowania; w.s. tworzy niewielki odcinek pnia dł. ok. 30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik rozmnożenia

  Stosunek plonu nasion z jednostki pow. do masy nasion wysianych na tę pow. Np. dla rzepaku wynosi onok. 4300, a dla ziemniaka ok. 10.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybieg

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu ściśle związany nie tylko z budynkiem, lecz nawet z kojcem, z którego zwierzęta mają swobodne wyjście; w. może mieć nawierzchnię utwardzoną, poza tym żłoby, automaty paszowe, drabiny paszowe, poidła, kąpieliska,czochradła, daszki ocieniające itp. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry