Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wylęgowość

  Cecha reprodukcyjna drobiu określana przez procent jaj zapłodnionych i procent wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych i zapłodnionych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatek dyfuzji tlenu, ODR

  Wskaźnik stanu natlenienia korzeni roślin w glebie, określany za pomocą platynowej mikroelektrody umieszczonej w glebie, ujemnie spolaryzowanej, co powoduje redukcję tlenu, a prędkość tego procesu świadczy o możliwości pobierania tlenu przez korzenie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymię

  Zespół gruczołów mlekowych samic przeżuwaczy i koniowatych. Kształt w. wiąże się z rozwojem ćwiartek. U krów wyróżnia się różne typy w.:

  1) miskowe (skrzynkowe) –najbardziej pożądany kształt o szer. podstawie,dość głębokie, długie i najczęściej o zawieszeniusromowo-brzusznym; ćwiartki mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wylot ula, oczko

  Podłużny otwór, przez który pszczoły opuszczają ul lub dostają się do niego. Umieszczony jest w dennicach ruchomych, a w ulach z dnem stałym – w dolnej części korpusu gniazdowego. Wielkość w.u.reguluje się wkładką wylotową lub zasuwką.Podczas pierwszego wiosennego oblotuoczyszczającego w.u. powinny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychów

  Zabiegi (odpowiednie żywienie, pielęgnowanie,utrzymanie) mające na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju młodych zwierząt użytkowych, np. kurcząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycierka ziemniaczana, pulpa ziemniaczana

  Produkt uboczny przy produkcji krochmalu jako pozostałość po wymyciu skrobi zimną wodą. W.z. wykorzystywana jest jako pasza węglowodanowa. Świeża w. zawiera ok. 8% suchej masy, a po sprasowaniu ok. 25%. Jest to pasza wybitnie energet. o znikomej zawartości białka, uboga w związki mineralne. W stanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik azotowy

  Ilość azotu w g wiązanego przez mikroorganizmy glebowe podczas rozkładu 100 g subst. org.; np. dla słomy wskaźnik ten wynosi 0,8.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybobiczenie

  Zmęczenie gleby spowodowane masowym pojawieniem się w glebie bakteriofagów niszczących bakterie brodawkowe bobiku.W. towarzyszy występowanie patogenów chorób grzybowych wywołujących zgorzel korzeniową, gnicie podstawy łodygi oraz plamistość liści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik transpiracji

  Ilość jednostek wagowych wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania jednostki suchej masy.W.t. ulega dużym wahaniom w zależności odzmian warunków siedliskowych, zwł. uwilgotnieniagleby, właściwości biol. roślin itp. Np.dla kukurydzy i buraka cukrowego wynosi on300–400, owsa 500, a koniczyny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik odziedziczalności

  W. wyrażający stosunek zmienności genotypowej cechy do ogólnej zmienności fenotypowej.

  Wartośćw.o. waha się w granicach od 0 do 1 – jeżeli jest bliska jedności, to wartości fenotypowe danej cechy wynikają przede wszystkim z dziedziczenia. Jakkolwiek odziedziczalność zależy od szeregu czynników i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry