Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wysadność wełny

  Wys. słupka wełny przy zachowaniu naturalnej karbikowatości czy falistości. W. mierzona jest na owcy sztywnąmiarką, bez wyciągania słupka i prostowaniakarbików, z dokładnością do 0,5 cm. Najczęściejdokonuje się pomiaru na boku owcy lubtakże na innych częściach ciała, takich jak:łopatka, udo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypas

  Żywienie zwierząt na pastwisku lubinnych użytkach zielonych. Rozróżnia się w.:

  1) wolny – wypasanie całej pow. pastwiskajednocześnie; jest to wypas nieracjonalny ipowinien być zaniechany;

  2) kwaterowy –kolejne wypasanie poszczególnych części pastwiska;w.k. jest najbardziej racjonalną metodąwypasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysłodki

  Produkt uboczny przy produkcji cukru z krajanki buraczanej, po wyługowaniu z niej cukru i rozpuszczalnych składników soku komórkowego. W. wykorzystywane są jako pasza. W. są produkowane jako świeże (10–12% suchej masy), prasowane (20–25%suchej masy) lub suszone (88–90% suchej masy).

  W zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprzenie

  Choroba fizjol. ozimin występująca wtedy, gdy obfite opady śnieżne przykryją niedostatecznie zamarzniętą glebę, wskutek czego silniej oddychające rośliny zamierają z powodu znacznego nagromadzenia się dwutlenku węgla.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysmalenie

  Choroba fizjol. ozimin występującawówczas, gdy przy braku okrywy śnieżnej wieją suche i mroźne wiatry, wysuszające zboża ozime, które nie mogą pobrać wody zzamarzniętej gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypszeniczynienie

  Zmęczenie gleby objawiające się zamieraniem młodych roślin pszenicy porażonych chorobami, gł. podsuszkowymi.W. spowodowane jest zbyt częstą uprawą pszenicy na tym samym polu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wystawa, ekspozycja

  Kierunek nachylenia pow. pola w stosunku do stron świata. W. decyduje o różnym oświetleniu i nagrzewaniu się pow. gleb, w zależności od ustawienia względem stron świata i kąta padania promieni słonecznych.Insolacja i temp. stoków układają się malejąco od południowych i wschodnich do zachodnich i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyradzanie się

  1. obniżanie się plenności i wartości użytkowej odmian roślin uprawnych wskutek niesprzyjających warunków rozwoju, zmian genet. oraz selekcjonującego wpływu chorób roślin; można temu zapobiec przez wymianę materiału siewnego.

  2. utrata przezzwierzęta cech użytkowych z jednoczesnym lepszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymrażanie

  Znakowanie zwierząt ciemno umaszczonych polegające na zanurzeniu w ciekłym azocie żegadła z cyfrą i przytknięciu numeratora do boku zwierzęcia, co powoduje wybielenie ciemnej sierści. Wymrożony numer jest doskonale widoczny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobrzenie roli

  Naturalny proces odleżenia się zaoranej roli, która nabiera korzystnychwłaściwości. W.r. trwa dłużej lub krócej, zależnieod stanu gleby i roli. Gleby ciężkiewymagają dłuższego okresu na w. (3–6 tyg.) niż gleby lekkie (1–3 tyg.). Im rola jest mniej sprawna, tym dłuższego okresu potrzeba, aby nabyła...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt

Do góry