Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zagwożdżenie

  Rana kłuta tworzywa kopytowego powstała w wyniku nieprawidłowegokucia, kiedy to podkowiak zostaje wbity albopoza linią białą, albo zostaje wyprowadzony wścianie kopytowej zbyt wysoko. Objawem z.jest kulawizna, widoczna zaraz po podkuciualbo dopiero po 2–3 dniach.

  Czasem w otworze,z którego wychodzi źle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzdęcie

  Powiększenie się obj. brzucha wskutek nadmiernego wypełnienia żwacza gazami,które powstają w wyniku spożycia dużej ilości łatwo fermentującej zielonki (np. koniczyny,lucerny). Najczęstszą przyczyną w. jest zjedzenie przez zwierzęta roślin motylkowych podczas wypasu po rosie lub deszczu.

  Wzdęte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zajęczak

  Wrodzone lub nabyte zgrubienie na tylnej dolnej pow. stawu skokowego konia. Z.w pewnych okresach może powodować kulawiznę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytrwałość nieśności

  Dł. okresu nieśności samicy do pierwszej całkowitej wymiany piór.Na czas pierzenia kura przerywa n., a więcprzy jednorocznym użytkowaniu pożądane sąnioski pierzące się najpóźniej, tj. niosące jaknajdłużej. W.n. określa się liczbą dni n. trwającejdłużej niż 270 dni, licząc od dnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysztorcowanie skib

  Wyoranie skib na głęb.zbliżoną do ich szer. i pozostawienie w pozycji prawie pionowej. W.s. zapewnia głębsze przemarzanie gleby, lepsze jej kruszenie przez mróz oraz lepsze gromadzenie wody pozimowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrównanie odmiany

  Cecha odmiany oznaczająca z uwzględnieniem właściwego jej sposoburozmnażania wymagania co do zmienności właściwości poszczególnych roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyogórczenie

  Zmęczenie gleby powstałe wskutek częstej uprawy ogórka po sobie.Przyczyną w. jest nagromadzenie w glebiezwiązków toksycznych dla tego gatunku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytłoki

  Produkt uboczny z gorzelni powstały przy produkcji wina owocowego i soków. W.wykorzystywane są jako pasza, którą skarmia się w postaci świeżej lub suszonej. Mimo małej wartości pokarmowej są chętnie zjadane przez krowy i owce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrywacz lnu

  Maszyna do zbioru lnu, który jest wyrywany razem z korzeniami. Zespołem wyrywającym w.l. są dwa pasy gumowe napięte na rolkach dociskane do siebie rolkamibocznymi i nachylone pod pewnym kątem dopow. pola. Poruszające się pasy zaciskają łodygi lnu między sobą i ciągnąc je do góry wyrywają rośliny z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyorywacz

  Urządzenie do wyorywania ogłowionych buraków, którego zespołem roboczym jest wyciągacz widłowy, lemieszowy lub talerzowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt

Do góry