Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zielone Płuca Polski

  Wydzielony obszar wpłn.-wsch. Polsce powstały w wyniku podpisaniaporozumienia 13 maja 1988 r. w Białowieżyw sprawie kompleksowej ochrony irozwoju tego regionu. Ob. Z.P.P. obejmująpow. 60 751 km2, czyli 19,4% pow. krajuna terenie województw: Kujawsko-Pomorskiego(963km2), Mazowieckiego (14 810 km2),Podlaskiego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zestaw uprawowo - siewny

  Agregat służący doprzedsiewnego doprawiania roli i jednoczesnegowysiewu nasion. Składa się on z narzędziuprawowych sprzęgniętych ze sobą zapomocą sprzęgu mech. lub hydraulicznego(zestaw uprawowy) i siewnika rzędowego. Na ramie nośnej umieszczony jest siewnik donasion i niekiedy nawozów, natomiast...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zielonka

  Zielone części roślin pastewnych (polowych, łąkowych, pastwiskowych) gotowe do bezpośredniego skarmiania, suszenia lub zakiszania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz stonki

  Urządzenie ciągnikowe, stosowanew gospodarstwach ekol., przeznaczone do mech. lub pneumatycznego zbierania oraz niszczenia dorosłych chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej. Np. pneumatyczny z.s. zbiera stonkę przez zasysanie do zbiornika dorosłych owadów oraz ich larw.

  Skuteczność działaniamaszyny jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapładnialność

  Procent samic zapłodnionych(z rozpoznaną ciążą) po pierwszym unasiennieniu.Z. należy do najbardziej miarodajnychw ocenie skuteczności zabiegów unasienniania.U krów nie powinien być niższy niż 60%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasuszanie krowy

  Celowe zaprzestanie dojenia krowy na pewien okres przed porodem, dla umożliwienia normalnego rozwoju płodu, a także wzmocnienia organizmu matki przed następną laktacją.

  Sposób z.k. jest dość prostym zabiegiem, chociaż czasem występują pewne trudności, zwł. u krów bardziej mlecznychlub też w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprawa nasienna

  Środek ochrony roślin do traktowania nasion przed wysiewem w celu zabezpieczenia ich przed chorobami przenoszonymi z nasionami lub chorobami i szkodnikami uszkadzającymi kiełkujące nasiona i siewki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrat

  Skaleczenie koronki kopyta konia spowodowane urazami w wyniku nastąpienia jedną kończyną na drugą, co zdarza się najczęściejpodczas zawracania konia lub ścigania się po nie odpowiednim podkuciu zbyt długimipodkowami. Objawem z. jest obecność świeżejrany na koronce albo rany już ropiejącej.W tym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprawianie nasion

  Pokrywanie materiału siewnego (nasion, bulw, cebul, korzeni rozsadyi sadzonek) warstwą preparatu, który chroni kiełkujące i wschodzące rośliny przed infekcją patogenu lub przed uszkodzeniem przezszkodniki. Preparaty użyte do z. powinny charakteryzować się dobrą przyczepnością do nasion. Z. jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodnienie gleby

  1. podwyższenie poziomu wody gruntowej, pogarszające warunki ekol.dla roślinności naturalnej lub zmniejszające roln. przydatność gleby.

  2. okresowe lub trwałe zatopienie terenu, powodujące częściowe lub całkowite zniszczenie pokrywy gleboworoślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt

Do góry