Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ziemia

  1. grunt, gleba.

  2. teren będący czyjąś własnością i dający właścicielowi zysk zuprawy.

  3. jednorodne lub skomponowane zwielu składników podłoże, przygotowane specjalnie dla określonych upraw ogrodn., np. z.kompostowa, z. torfowa, z. liściowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgoniny

  Pocięte w czasie młocki kawałki słomy i wymłóconych kłosów, które są wydalanena zewnątrz młocarni; z. są małowartościową paszą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór

  1. masa zebrana lub planowana do zebrania z całej pow. uprawy danej rośliny w gospodarstwie lub innej jednostce terytorialnej czy administracyjnej. Zob. też plon.

  2. zabiegizwiązane ze zbieraniem produktów roślinnych z pól, np. z. zbóż, z. ziemniaków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia szklarniowa

  Utwór powstały z wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, odizolowany od czynników pogodowych i uzupełniony znacznymi dodatkami często niekonwencjonalnych materiałów org. i miner.W z.sz. zachowany jest stały kontakt z warstwami i poziomami genet. znajdującymi się poniżej silnie zmienionych poziomów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgorzel siewek

  Choroba powszechnie występująca i bardzo szkodliwa w uprawach większości roślin, powodowana przez różne grzyby żyjące w glebie, zwł. z rodzaju Pythium. W kompleksie grzybów powodujących z.s. występują także gat. z rodzajów Aphanomyces,Fusarium, Pleospora i Alternaria. Największe szkody wyrządzają na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór totalny

  Odm. zbioru trzyetapowego zbóż i roślin przemysłowych na nasiona wykorzystującego zamiast kombajnu sieczkarnie polowe. Etapy z.t.: koszenie z pnia w fazie pełnej dojrzałości ziarna, transport sieczki do stanowiska omłotowego oraz omłot stacyjny.Do gł. zalet z. t. należą:

  1) przeniesienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgrzebło posiewne

  Brona-zgrzebło, której zespołem roboczym jest belka z dwoma rzędami zębów sprężynowych prostych lub wygiętych,montowana z tyłu siewnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność kiełkowania

  Procent nasion normalnie skiełkowanych w czasie tak długim,aby mogły skiełkować wszystkie żywe nasiona.Z.k. np. 90% oznacza, że 90 ze 100 nasion wytworzy normalne siewki, czyli takie,które rokują wytworzenie normalnych roślin.Celem testów oceny z.k. jest więc określeniemaksymalnego potencjału...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgrzebło uprawowe

  Brona-zgrzebło, której zespołem roboczym są belki z długimi zębami sprężynowymi prostymi, agregatowana z pługiem lub broną talerzową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół uprawek

  Szereg uprawek wykonywanych w określonej porze roku dla uzyskania zamierzonych celów. W technologii uprawy roli wyróżnia się pięć z.u:

  1) pożniwnych,wykonywanych po przedplonie dość wcześnie zebranym, np. po zbożach, strączkowych nanasiona, przemysłowych;

  2) przedsiewnych,pod rośliny ozime;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt

Do góry