Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Akcent muzyczny

  Mocniejsze wydobywanie dźwięku; rozróżniasię: a k c e n t m e t r y c z n y - naturalny akcent przypadającyna mocną część t a k tu (np. w metrum 2/4 i 3/4 akcentowana jest pierwsza ćwierćnuta, w metrum 4\4 akcentowana jest pierwsza i trzecia ćwierćnuta) oraz a k c e n t  d y n a m i c z n y,oznaczany...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykulacja

  Sposób wydobywania i kształtowania dźwięków utworu muzycznego, oznaczany w zapisie nutowym określeniami artykulacyjnymi, np. staccato, legato.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alla breve [wym. alla brewe]

  Nazwa taktu w metrum |, w którym podstawową jednostką metryczną jest półnuta; w zapisienutowym oznaczana symbolem umieszczonym na początku pięciolinii.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akord

  Współbrzmienie kilku (najmniej trzech) dźwięków różnej wysokości; akordem jest np. trójdźwięk, czterodźwięk; zob.też przewrót akordu.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allegro sonatowe, forma sonatowa

  Pierwsza część sonaty, utrzymana w tempie allegro; allegro sonatowe składa się z trzech członów: e k s p o z y c j i , będącej przedstawieniem dwóch zasadniczych, kontrastujących z sobą tematów, p r z e t w o r z e nia, w którym obydwa tematy są zmieniane i różnorodnieprzekształcane w zakresie melodii...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akordeon

  Instrument z grupy idiofonów dętych, składającysię z miecha i klawiatury, na której prawą ręką gra się melodię,natomiast palcami lewej ręki naciska się guziki, służącedo wydobywania dźwięków basowych albo gotowych akordów.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andante

  Umiarkowanie; określenie tempa; również nazwa utworu instrumentalnego lub jednej z jego części utrzymanejw umiarkowanym tempie.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akustyka

  1. dział fizyki zajmujący się zjawiskami związanymiz powstawaniem, rozchodzeniem się fal sprężystych(m.in. dźwięków);

  2. potocznie: słyszalność dźwięków we wnętrzach- mówi się wtedy o dobrej lub złej akustyce, np. sali koncertowej.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aranżacja

  Opracowanie utworu muzycznego na inny niż przewidziano w oryginale instrument, głos lub zespól wykonawców,np. aranżacja piosenki napisanej na glos z fortepianem na orkiestrę i głos solo.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleatoryzm

  Współczesna technika kompozytorska polegająca na celowo niedokładnym zapisie utworu muzycznego lubjego fragmentów, zakładająca swobodę interpretacji kompozycji w zakresie np. rytmu, wysokości dźwięków, następstwa części.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry