Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Grecja - System dźwiękowy i notacyjny

  Dzięki rozmaitym źródłom pośrednim badaczom starożytności udało się ustalić wiele interesujących zjawisk i zasad obowiązujących w muzyce greckiej. Nie sposób jednak mówić o instrumentach i gatunkach muzycz­nych bez uprzedniego ustalenia „klucza" muzycznego, który stanowią system dźwiękowy i notacja...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /6 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Periodyzacja epoki średniowiecza. Rola Kościoła w średniowiecznej Europie

  Tajemniczo brzmiące łacińskie określenie medi aeui ('wieki średnie') to nazwa, której w odniesieniu do całej epoki średniowiecza używali hu­maniści odrodzenia. Traktowali bowiem średniowiecze jako długotrwały okres historyczny oddzielający, nie tylko w muzyce, starożytność od czasów nowożytnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia muzyki jako nauka

  Nauka związana z muzyką jest jedną z najstarszych i występowała już w starożytności. Miała wówczas silne zabarwienie teoretyczne i filozo­ficzne, co w owym czasie wiązało się bezpośrednio z dominacją tych dziedzin. Stopniowo w nauce o muzyce pojawiał się cel dydaktyczny, będący wynikiem silnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Periodyzacja dziejów muzyki

  O ustaleniu ram czasowych epok muzycznych bardzo rzadko decydują czysto muzyczne kryteria. Zdecydowanie częściej wyzyskuje się w tym celu ważne daty z historii powszechnej, traktując je jako umowny początek czy też zamknięcie danej epoki. Dlatego każda periodyzacja historii muzyki daleka jest od idealnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki muzyki

  Muzyka, której tworzenie, wykonywanie i słuchanie należą do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, ma z pewnością tak długą historię jak sam człowiek. Jedynym jednak źródłem poznania muzyki ludów pier­wotnych i świadectwem jej uprawiania są — wobec braku utworów muzycznych — źródła pośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Grecja

  Rozważanie o muzyce wprowadza w świat swoistej, właściwej jej tylko, terminologii. Dziś, kiedy brzmienie i pojmowanie terminu „muzyka" wydaje się tak oczywiste, trzeba zdać sobie sprawę, że zawdzięczamy go starożytnym Grekom. W czasach archaicznych greckie słowo musike (|ioucn.Kr|) oznaczało wszelką...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych

  W muzyce starożytnej Grecji zogniskowały się zdobycze różnych kultur starożytnych, zwłaszcza zaś: Chin, Indii, Mezopotamii, Krety i Egiptu. Niezależnie od adaptacji rozmaitych osiągnięć Grecja zdołała stworzyć swoje indywidualne oblicze kulturowe. Swoje priorytetowe znaczenie uzyskała dzięki kilku...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodekafonia

  Technika kompozytorska wykształcona na początkuXX w., traktująca równorzędnie wszystkie 12 dźwięków mieszczących się w oktawie, łączonych w określonym porządkuw szeregi zwane s e r i a m i.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concertino [wym. konczertino]

  1. grupa instrumentów solowych koncertujących w ramach concerto grosso;

  2. mały koncert;przeważnie jednoczęściowy utwór na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominanta

  1. V stopień gamy durowej lub molowej;

  2. akord zbudowany na V stopniu, wchodzący w skład triady harmonicznej,oznaczany literą D; zob. też triada harmoniczna.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt

Do góry