Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Kontynuacja tradycji klasycznych w symfonii

  Nawiązywanie do wzorów klasycznych nie oznaczało biernego naśladow­nictwa i „kopiowania" klasyków. W zasadzie nawiązywanie ograniczało się w wielu przypadkach jedynie do przejęcia klasycznego układu cyklu symfonii, chociaż i w tym względzie bez trudu znajdziemy odstępstwa od czteroczęściowej budowy i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Kompozytorzy XIX wieku

  Ustalenie jednej właściwej i wyczerpującej listy najwybitniejszych kom­pozytorów romantycznych jest sprawą niezmiernie trudną. Dziedzictwo muzyczne romantyzmu to ogromna ilościowo literatura dzieł różnego rodzaju, a wskazywanie kompozytorów „najlepszych" jest zawsze obcią­żone subiektywnym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /11 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Kraje słowiańskie

  W krajach słowiańskich najsilniejszą inspiracją dla twórców opery oka­zały się tradycje ludowe i elementy narodowe. W zakresie formy dzieła operowego i środków warsztatowych kompozytorzy słowiańscy korzystali ze zdobyczy operowych „centrów", niemniej wyposażali swe utwory w oryginalne, właściwe swemu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Warunki życia muzycznego w Polsce w 2. połowie XVIII wieku

  Dawną świetność Polski przekreśliły, trwające ponad 60 lat, nieudolne rządy królów saskich: Augusta II Mocnego (1697-1733) oraz Augusta III (1733-1767) z dynastii Wettynów. Obcy królowie zainteresowani byli wyłącznie zapewnieniem korzyści swojej dynastii, a w ten sposób przy­czynili się do poważnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Józef Elsner, Karol Kurpiński

  Największe zasługi dla naszej kultury muzycznej w początkach XIX wieku położyli dwaj działający równocześnie w Warszawie kompozyto­rzy, dyrygenci, a nade wszystko organizatorzy życia muzycznego: Józef Elsner (W 1969 roku w Grodkowie na Opolszczyźnie — rodzinnym miasteczku kompo­zytora — otwarto Muzeum im...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /16 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka sceniczna

  W 1765 roku Stanisław August Poniatowski utworzył polski teatr publiczny. Początkowo mieścił się on w budynku wzniesionym za czasów króla Augusta II, ale w 1779 roku otrzymał stałą siedzibę w nowo wybudowanym gmachu Teatru Narodowego na placu Krasińskich. Sta­nisław August otaczał się — podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /13 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Inni kompozytorzy

  Oprócz Elsnera i Kurpińskiego twórczość operową uprawiali także inni polscy kompozytorzy: Franciszek Mirecki, Wincenty Ferdynand Lessel, Karol Lipiński, Józef Damse, Wincenty Gorączkiewicz, Józef Wygrzywal-ski. Dzieła sceniczne kompozytorów polskich uwidaczniają proces krysta­lizowania się narodowego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka religijna

  Systematykę polskiej muzyki religijnej powstałej w XVIII wieku utrudnia fakt, że wiele bogatych materiałów źródłowych znajduje się w dalszym ciągu w archiwach, bibliotekach oraz zbiorach klasztornych i parafial­nych. Intensywne badania prowadzone przez muzykologów i etnografów pozwoliły na odnalezienie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /12 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w sztuce XIX wieku

  Etymologia pojęcia „romantyzm" sięga czasów starożytnych, kiedy wśród podbitych narodów zaczęły się pod wpływem łaciny modyfikować języki „lokalne", ludowe, które nazywano lingua romana (lać. 'język romański'). W ten sposób określenie lingua romana odnosiło się do każdego nieła-cińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /22 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Pieśni i kantaty świeckie

  Warszawa, która stanowiła centrum kultury muzycznej XVIII wieku, w czasach panowania Zygmunta Augusta była bardzo zaludnionym ośrodkiem, silnie zróżnicowanym pod względem klasowym i narodowo­ściowym. Sytuacja taka musiała znaleźć wyraz w różnorodności zainte­resowań muzycznych społeczeństwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 093

  praca w formacie txt

Do góry