Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Wielkie formy wokalno - instrumentalne

  W złożonym i wielokierunkowym rozwoju muzyki XIX-wiecznej muzy­ka wokalno-instrumentalna była przejawem różnych postaw estetyczno-artystycznych. Większość jednak kompozycji napisanych na tę obsadę mieści się w nurcie religijnym. Oratorium, kantata, msza i inne gatunki religijne podlegały tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /5 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Koncert instrumentalny i inne formy solowe z udziałem orkiestry

  W okresie romantyzmu koncert podlegał tym samym tendencjom roz­wojowym co inne formy i gatunki muzyczne.

  Dzieje muzyki to nie tylko historia form, gatunków i przeobrażeń materii dźwiękowej. Historia muzyki to także historia muzyków, ich osobowości i postaw twórczych — nierzadko różnych nawet u jednego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Miniatura instrumentalna

  W XIX wieku w muzykowaniu domowym obok pieśni solowej ważne miejsce zajęła miniatura instrumentalna. Epoka romantyzmu przyniosła ogromną ilość utworów miniaturowych, które pomimo niedużych roz­miarów zawsze zawierały pewien ładunek emocjonalny. W rzeczywistości tylko część miniatur, tych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /21 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne

  Gatunkiem wzbudzającym najwięcej namiętności i zdobywającym naj­szersze grono odbiorców była opera. Jej widowiskowy charakter (dzia­łające postacie, kostiumy, dekoracje i rekwizyty) z ogromną siłą oddzia­ływał na wyobraźnię widza. Jeszcze w XVIII wieku królestwem opery były Włochy i Francja (w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Sonata. Wielkie formy solowe

  W XIX wieku ilość komponowanych sonat w porównaniu z epokami baroku i klasycyzmu znacznie się zmniejszyła. Słabsze zainteresowanie formą sonaty było w tym czasie wynikiem preferowania innych rodzajów instrumentalnych — miniatur, koncertu oraz wielkich form o swobodnej budowie. Sonata w romantyzmie stała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Francja

  We Francji do połowy XIX wieku dominowała tzw. grand opera (fr. 'wiel­ka opera'), czyli opera heroiczna o tematyce bohatersko-historycznej. Jej przedstawicielami niejednokrotnie nie byli rodowici Francuzi, ale przybysze mieszkający w Paryżu, w tym czasie „muzycznej stolicy" Europy. Siła oddziaływania opery...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Muzyka kameralna

  Repertuar XIX-wiecznej muzyki kameralnej stanowią głównie utwory kompozytorów, których zwykło się określać jako kontynuatorów klasyków wiedeńskich, w szczególności L. van Beethovena. Gatunki kameralne reprezentowane są przede wszystkim w twórczości F. Schuberta, R. Schu-manna, F. Mendelssohna, J. Brahmsa...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Włochy

  Opera we Włoszech stosunkowo długo zachowała tradycyjną postać. Oznaczało to prymat muzyki nad słowem, a w kwestii czysto formalnej — wyraźne oddzielenie recytatywów i arii, chociaż coraz częściej obecny był w operach recytatyw z towarzyszeniem orkiestry, a nie wyłącznie basso continuo. W ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Twórczość orkiestrowa

  W ramach muzyki orkiestrowej kompozytorzy uprawiali rozmaite ga­tunki: symfonię, uwerturę koncertową, suitę, muzykę teatralną, a także nowe — wykształcone na polu muzyki programowej. Najważniejszym ga­tunkiem orkiestrowym w XIX wieku była symfonia. Pierwsi kompozy­torzy romantyczni byli bezpośrednimi...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Niemcy

  Wolny strzelec Carla Marii von Webera otwiera w roku 1821 erę romantyczną w historii opery niemieckiej. Dzieło to (scharakteryzowane już wcześniej) jest pionierskim i najwybitniejszym utworem operowym w Niemczech w 1. połowie XIX wieku. Baśniowa tematyka, sugestywna rola instrumentacji oraz wyraziste linie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /11 250

  praca w formacie txt

Do góry