Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kazimierz Serocki

  Wraz z twórczością Kazimierza Serockiego (1922-1981) odżyła w mu­zyce polskiej idea dodekafonii. Po pierwszych próbach zastosowania tej techniki w pieśniach, Suicie preludiów i Musica concertante (1958) kom­pozytora zainteresowały możliwości wynikające z aleatoryzmu, tj. zasto­sowania swobody w układzie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w latach międzywojennych - W kręgu dawnych tradycji

  Równolegle z Karolem Szymanowskim działali i komponowali m.in. Fe­liks Nowowiejski, Witold Maliszewski, Eugeniusz Morawski, Stanisław Niewiadomski, Bolesław Wallek-Walewski, Ludomir Rogowski.

  Spośród dzieł Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) na uwagę zasłu­gują oratoria: Quo vadis (wg H. Sienkiewicza)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Baird

  Wczesne utwory Tadeusza Bairda (1928-1981) powstałe u schyłku lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych, np. Sinfonietta (1949), dwie pierwsze symfonie (1950 i 1952), Uwertura w dawnym stylu na orkie­strę (1950), Suita w dawnym stylu „Colas Breugnon" na orkiestrę smyczkową z fletem (1951) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w latach międzywojennych - Nowe kierunki

  Najmłodsze pokolenie przedwojennych twórców pozostawało pod silnym wrażeniem i wpływem bogatej stylistycznie muzyki Szymanowskiego. Niemałe znaczenie miało też oddziaływanie muzyki innych ośrodków europejskich. O ile kilka pokoleń kompozytorów polskich -urodzonych w ostatnich dekadach XIX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych

  Dwa przedsięwzięcia w połowie XX wieku dały początek nowej dziedzinie muzyki — muzyki komponowanej za pomocą nowych technologii wy­twarzania i odtwarzania dźwięków:

  1. W 1948 roku francuski kompozytor i akustyk Pierre Schaeffer (1910-1995) utworzył „Club d'Essaiw” (W 1951 roku w miejsce „Club d'Essai"...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /10 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy czescy

  XX wiek przynosi również dalszy, owocny rozwój muzyki w krajach słowiańskich. W muzyce czeskiej pierwszoplanowe znaczenie zyskała twórczość Leośa Janaćka, Aloisa Haby — eksperymentatora w zakresie muzyki ćwierćtonowej — oraz Bohuslava Martinu.

  Inspirującą siłą dla twórczości Leośa Janaćka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie

  Po zakończeniu wojny i klęsce Niemiec Paryż stał się kulturalną stolicą Europy. Tutaj rozwijała swą działalność Nadia Boulanger (1887-1979), uznana za największy autorytet pedagogiczny w XX wieku. N. Boulanger wykształciła wielu wybitnych artystów różnych narodowości. Wygłosiła wiele odczytów o...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Siergiej Prokofiew i inni twórcy rosyjscy

  Twórczość Siergieja Prokofiewa (1891-1953) odegrała ważną rolę w roz­woju muzyki europejskiej 1. połowy XX wieku. W latach 1913-1914 kompozytor przebywał w Anglii i we Włoszech. Cztery lata później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, skąd przeniósł się następnie do Francji (Paryż). Do Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Igor Strawiński

  W twórczości Igora Strawińskiego (1882-1971) wyróżnia się trzy główne okresy:

  I — rosyjski, zdominowany muzyką baletową,

  II — neoklasyczny (po I wojnie światowej),

  III — pozostający pod wpływem techniki serialnej (po 1950 roku).

  Cechy typowe dla całej twórczości kompozytora to zmienne akcenty...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Muzyka angielska

  Muzykę angielską 1. połowy XX wieku cechowało nawiązywanie do minionych epok i podstawowych kierunków muzyki XX-wiecznej zapo­czątkowanych na kontynencie. Wysoce indywidualne podejście do muzyki XIX wieku zaprezentował w swych utworach Gustaw Holst (1874-1934). Nazwisko tego kompozytora kojarzone bywa...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 149

  praca w formacie txt

Do góry