Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  XX WIEK - Zmierzch partytury?

  Nowe propozycje w zakresie brzmień wykorzystywanych w muzyce spo­wodowały konieczność wprowadzenia nowej notacji. Innowacje w zakre­sie notacji muzycznej rozwinęły się w dwóch kierunkach:

  — do partytury wprowadzono wiele nowych określeń słownych i zna­ków graficznych, odnoszących się najczęściej do —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włodzimierz Kotoński

  Jednym z pierwszych entuzjastów muzyki elektronicznej i innych form muzyki eksperymentalnej był Włodzimierz Kotoński (ur. 1925). Styl kompozytora kształtował się ewolucyjnie — od zainteresowań folklorem góralskim (Tańce góralskie na orkiestrę, 1950) po awangardowe techniki twórcze. Ten nowy okres...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

  Rozwijający się w latach międzywojennych neoklasycyzm polski nie osiągnął wówczas swego apogeum. Kierunek ten okazał się bardzo żywotny również w muzyce lat II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Ostatnia, powojenna faza rozwoju tego kierunku, jako najbardziej dojrzały etap recepcji neoklasycyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /13 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Postmodernizm

  W wyniku poszukiwań jednego wspólnego terminu określającego sztukę trzech ostatnich dziesięcioleci XX wieku zaczęto powszechnie używać nazwy „postmodernizm". Ustalenie uniwersalnej definicji postmoderniz­mu jest sprawą bardzo kłopotliwą. Nie jest to termin nazywający jakiś jeden konkretny styl...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska po 1956 roku

  Jednym z pierwszych przejawów walki o nową muzykę była Grupa 49, utworzona przez trzech młodych kompozytorów: Tadeusza Bairda, Ka­zimierza Serockiego i Jana Krenza. Inicjatywy Grupy 49 i innych twór­ców, którzy dołączali do grona poszukujących nowych dróg rozwoju muzyki polskiej, sprzyjały stopniowemu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka polska

  Ważnym momentem w dziejach polskiej kultury muzycznej było otwarcie w 1901 roku Filharmonii Warszawskiej. Rozpoczął się ożywiony ruch koncertowy i wydawniczy. Stworzenie w Warszawie stałej orkiestry symfonicznej, co w dużej mierze przyczyniło się do wzrostu zaintereso­wania kompozytorów polskich muzyką z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grażyna Bacewicz

  Grażyna Bacewicz (1909-1969) należy do grona najwybitniejszych twór­ców polskiej muzyki współczesnej. Część przedwojennego dorobku kompo-zytorki uległa niestety zniszczeniu (w sytuacji przymusowych powtórnych debiutów kompozytorskich znaleźli się także m.in. Bolesław Woytowicz, Piotr Perkowski). W nowym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka polska: Karol Szymanowski

  Szymanowski, urodzony w 1882 roku, wzrastał w utalentowanej i roz-muzykowanej rodzinie. Dzieciństwo spędzone w Tymoszówce wspominał później kompozytor jako czas doświadczania miłości rodzinnej, miłości ojczystej ziemi, jej tradycji i kultury, a także pierwszych doświadczeń muzycznych. Dom Szymanowskich...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /18 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witold Lutoslawski

  Stylistyka kompozytorska Witolda Lutosławskiego (1913-1994), którego twórczość rozciąga się od czasów przedwojennych po lata dziewięćdzie­siąte, podlegała przemianom. W swoich wczesnych utworach Lutosławski nawiązywał do neoklasycyzmu i folkloryzmu, czego przykładami są: Melodie ludowe i Bukoliki na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka polska w latach międzywojennych

  Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku stworzyło całkowicie nową sytuację w muzyce polskiej. Centrum życia i ruchu muzycznego stała się Warszawa; tu zaczęli się osiedlać na stałe niemal wszyscy wybitni kompozytorzy, wśród nich także wracający po długoletnim po­bycie za granicą.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt

Do góry