Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mezopotamia

  Przez ponad dwa i pól tysiaca lal yzna Mezopotamia, nizinna kraina na Bliskim Wschodzie wdorzeczu Tygrysu i Eufratu, stanowiła wielkie centrum cywilizacji i kultury. Mezopotamiawywarła ogromny wpływ na rozwój swiata staroytnego. Pierwsza wysoko rozwinieta kulturestworzyli w Mezopotamii Sumerowie, załoyciele...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielogłosowosc muzyki pozaeuropejskiej

  Muzyka pozaeuropejska nie zna harmonicznej wielogłosowosci w naszym pojeciu. Mimo to ipoza Europa znana jest wielogłosowosc w dodatku nie w jednej formie, lecz w kilku rónych.Jedna z podstawowych jest heterofonia, zwana te heterofonia wariantowa (Azja Południowa iAmeryka Południowa).

  Melodie prowadzone sa w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka palestyńska

  W trzecim tysiącleciu przed nasza era zarówno Egipt, jak i Mezopotamia stanowiły wielkiecentra rozwinietej kultury muzycznej. Pomiedzy obydwoma tymi potenymi krajami, napustyni, żyły plemiona semickie. Żydzi asymilowali wysoko rozwiniete cywilizacje, a wielkarola, jaka odegrali w dziejach muzyki, polegała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny dawne

  W okresie panowania mitycznych pieciu cesarzy chinskich przyjał sie zwyczaj ustalaniapodstawowego tonu, którego fizykalny odpowiednik był traktowany te jako miara długosci.Po kadym kolejnym obaleniu dynastii ustalano nowy ton podstawowy. Muzyka chinska byławiec muzyka nie improwizacji, lecz systemu, co dla...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzysztof Penderecki

  Krzysztof Penderecki (ur. 1933) jest kompozytorem bardzo wszechstron­nym, o czym świadczy podejmowanie przez niego różnych form i gatun­ków muzycznych. Z jednej strony jest eksperymentatorem, z drugiej zaś — nawiązuje chętnie i świadomie do tradycji.

  Kompozytor interesuje się efektami sonorystycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojciech Kilar

  W twórczości Kiłara (ur. 1932) wyróżnia się zwykle trzy zasadnicze okresy: neoklasyczny, sonorystyczny i religijno-narodowy. W utworach należących do pierwszego okresu, pozostających pod wpływem muzyki Strawińskiego i Bartoka, charakterystycznymi cechami są: formotwórcza rola rytmu, motoryzm, duże...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Mikołaj Górecki

  Wczesne utwory Góreckiego (ur. 1933) cechuje bardzo duży dynamizm, wynikający z zastosowanej metrorytmiki (motoryczność, zaburzanie toku metrycznego). Prawdziwą sensację wywołały Scontri (Zderzenia) na or­kiestrę, zaprezentowane podczas „Warszawskiej Jesieni" w 1960 roku. O jakości artystycznej tego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogusław Schaeffer

  Bogusław Schaeffer (ur. 1929) jest kompozytorem, pisarzem muzycznym, a także dramatopisarzem, związanym przede wszystkim ze środowiskiem krakowskim. Wszechstronny talent ujawnia się w jego twórczym dorobku obejmującym blisko 200 utworów. Zróżnicowanie techniczne i wyrazowe kompozycji Schaeffera sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Inni twórcy

  Wydawać by się mogło, że mnogość opracowań dotyczących muzyki XX wieku — samego choćby Schaeffera — dostarcza dostatecznie dużo informacji na jej temat, wyjaśniając i porządkując złożoność muzyki naszych czasów. Tymczasem to, co przynosi twórczość kompozytorów współczesnych, jedynie częściowo...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Kompozytorzy polscy na emigracji

  Wśród polskich twórców, którzy opuścili Polskę, nie mogąc pogodzić się z narzuconymi po II wojnie socrealistycznymi ograniczeniami swobód twórczych, znaleźli się Roman Palester (1907-1989) oraz Andrzej Pa-nufnik (1914-1991). Kompozytorzy-emigranci na długo wyeliminowani zostali z życia kulturalnego w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 279

  praca w formacie txt

Do góry