Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dawna Japonia

  Prehistoria muzyki japonskiej wymaga jeszcze wielu odkryc. Obok elementów autochtonicznych (kultura Ajnów) spotykamy tu wyrazne wpływy chinskiej kulturymuzycznej. N a przełomie VI i VII wiek u przybyli z Korei muzycy przeniesli na dwór cesarza muzyke koreanska, potem do Japonii zaczeła przenikac muzyka chinska...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka epoki starożytnej

  Muzyka staroytna: muzyka kultów i uroczystosci, w której jedno prawo wydawało siekanoniczne - jednosc slowa, dzwieku i tanca. Szkoda, al własciwie, e tak niewiele z niejzostało, zaledwie kilkanascie zabytków muzycznych i szereg mało dla nas czytelnychtraktatów teoretycznych. A przecie to w owej epoce z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka w Grecji antycznej

  Muzyka staroytnej Grecji nie jest wytworem jedynie autochtonicznej kultury' greckiej.Złoyły sie na nia elementy rónych kultur Egiptu, Małej Azji, Syrii i Babilonii. Podobnie jakw innych kulturach staroytnych, muzyka nie była sztuka wyodrebniona, lecz tylko jednym zelementów sztuki synkretyeznej, takim jak...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka indyjska

  Muzyka indyjska opiera sie na zasadzie modalnej. jednogłosowej. Takie pojecia jak polifoniaczy harmonia nie sa jej znane, nie wywodzi sie te z systemu proporcji łaczacego matematykei muzyke (co stanowi ceche muzyki europejskiej). Mimo to jednak muzyka indyjska jeststosunkowo bliska koncepcjom europejskim, byc...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty greckie

  Poezja grecka była nie tylko spiewana (czy nawet: tanczona!), ale le wykonywano ja ztowarzyszeniem instrumentów. Przypuszcza sie, e instrumenty grały melodie w iini-sonie luboktawie: nie znaczy to jednak, e muzyka starogrecka była wyłacznie jednogłosowa.

  Od Platona dowiadujemy sie, e istniała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skale indyjskie

  Wtargniecie do Indii Hindusów aryjskich w 1500 r. p.n.e. spowodowało powane zniszczenieindyjskiej krilury. Jednake najezdzcy przejeli i kontynuowali niektóre fonny tradycyjnegomuzykowania. Muzyka indyjska zwiazana była z. p;i.nujac<.i przez trzy tysiaclecia religiaBiaininow. Swiecka muzyka artystyczna pojawiła...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy muzyki greckiej

  Do najstarszych form muzyki greckiej należą hymny religijne i rapsody. Hymny spiewanebyły na czesc Apollina. W miare rozkwitu form lirycznych powstawały elegie, piesnichóralne, piesni weselne (tzw. epit/id/aniiu), peany dziekczynne oraz dytyramby spiewaneprzy wtórze fletni Pana lub aulosu na czesc...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka indonezyjska

  Muzyka wysp Indonezji stanowi konglomerat wielu rónych kulturo rónym stopniu rozwoju.Tu zbiegły sie dalekie wpływy kultur muzycznych Europy, Azji, Afryki i Australii.Najsilniejsze s4 wpływy indyjskie, chinskie i arabskie. Na odludnych czesciach niektórychwysp, np. na Sumatrze czy Celebesie, zachowały sie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gamelan

  W muzyce Jawy najbardziej widoczne sa wpływy indyjskie (choc przewaa tu pentato-nika).Jednak nie system teoretyczny jest tu najwaniejszy, lecz brzmienie orkiestry, tzw. gamelanu.

  Jest to zespół złoony z dzwonków, gongów, fletów bambusowych i rónego rodzajumetalolonow, dzieki czemu ma on specyficzna barwe...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dalsze losy muzyki Żydów

  Najwiekszy rozwój muzyki ydowskiej nastapił w okresie II swiatyni (od 538 r. p.n.e.). Byłato muzyka obrzedowa. Zespół złoony z co najmniej 12 spiewaków (miedzy trzydziestym apiecdziesiatym rokiem ycia), wspartych głosami chłopiecymi, łaczono z instrumentalnymzespołem swiatyni, składajacym sie zwykle z 9...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 664

  praca w formacie txt

Do góry