Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OPIEKA PIELĘGNIARSKA W ONKOLOGII

  Przebieg choroby nowotworowej oraz jej obraz bywa przez pielęgniarki różnie postrzegany, nawet przez te, które pracują w oddziałach onkologicznych. Pielęgniarki onkologiczne, w związku z wykonywanym zawodem, są poddawane działaniu bardzo silnych bodźców emocjonalnych. Choć wydawałoby się, że posiadana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nudności i wymioty

  Są to bardzo częste powikłania chemioterapii. Najczęściej występują w ciągu pierwszej doby od podania cytostatyków, choć mogą również wystąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Utrzymują się różnie długo, do kilkunastu dni od podania leków. Różne leki mają różną siłę działania eme-togennego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka przedoperacyjna

  Chorzy na nowotwory stanowią szczególną grupę pacjentów. Odrębność jest widoczna przede wszystkim w sferze psychologicznej. Osoby, które wiedzą, że są chore na nowotwór lub podejrzewają u siebie chorobę nowotworową, znajdują się pod wpływem bardzo silnego stresu. Obawiają się

  o swoją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie jamy ustnej

  Zapalenie jamy ustnej jest najczęstszą postacią zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego u chorych poddawanych chemioterapii. Powikłanie to występuje szczególnie często u chorych poddawanych leczeniu skojarzonemu (chemio- i radioterapii). Objawami klinicznymi są: zaczerwienienie błony śluzowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka pooperacyjna

  Trudno dopatrzyć się specyfiki opieki nad chorym na nowotwór bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Podejmowane czynności pielęgnacyjne są nakierowane na zabezpieczenie i kontrolę podstawowych czynności życiowych (tętna, ciśnienia, diurezy, ośrodkowego ciśnienia żylnego), zwalczanie bólu, kontrolę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /8 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadanie włosów

  Wypadanie włosów jest najczęściej występującym objawem toksycznego działania na skórę i jej przydatki. Jest to objaw o różnym nasileniu. Po niektórych łękach nie występuje w ogóle. Może dojść do przerzedzenia włosów, ale również do całkowitego wyłysienia. Najczęściej wyłysienie ma charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podawania leków cytotoksycznych

  Leki powinny być przygotowane dokładnie według zaleceń. Leki przygotowane w sposób niewłaściwy nie mogą być podane choremu. Sprawdzenie zgodności leku z zaleceniem ma tu szczególne znaczenie, ponieważ chemioterapeutyki są lekami silnie działającymi, różnice zaś między dawkami działającymi a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliniczne zasady stosowania hormonoterapii

  W przypadku uzyskania odpowiedzi leczenie hormonalne jest prowadzone dłużej niż w odniesieniu do chemioterapii. Ocenę odpowiedzi przeprowadza się według zasad obowiązujących dla chemioterapii. Czas trwania odpowiedzi, które są obserwowane po zastosowaniu leczenia hormonalnego, jest na ogół porównywalny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania po radioterapii (odczyny popromienne)

  Skutkiem przejściowego łub trwałego uszkodzenia komórek jest indukcja odczynów popromiennych. Odczyn wczesny (ostry) pojawia się w czasie 2-4 tygodni od rozpoczęcia napromieniania. Jest on wynikiem uszkodzenia znacznej liczby komórek zarodziowych i przejściowych w tkankach o szybkiej odnowie. Czas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie systemowe w nowotworach złośliwych

  Leczenie systemowe w onkologii obejmuje stosowanie leków cytotok-sycznych (chemioterapia), hormonalnych (hormonoterapia) oraz leków wykorzystujących mechanizmy immunologiczne (immunoterapia) łub modyfikujących procesy wewnątrzkomórkowe (bioterapia). Wszystkie wymienione metody leczenia mają zasięg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 439

  praca w formacie txt

Do góry