Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Muzyka średniowiecza europejskiego - granice czasu

  Ramy czasowe sredniowiecza były długo przedmiotem sporów. W Europie srodkowej. a wiec iw Polsce, przyjmuje sie za daty graniczne - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego w r. 476 i zdobycie Konstantynopola przez Turków w r. 1453. choc z pewnoscia odkrycie Ameryki w1492 jest data wyrazistsza. W muzyce owe ramy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hymny i tropy

  Spiew liturgiczny miał w sobie wiele muzycznego potencjału. Chorał gregorianski wiazał sieintegralnie ze słowem, a to oznaczało najpierw jego krystalizacje w układzie linii. Z biegiemlat owe linie zyskiwały autonomie, która zachecała do tworzenia nowych form. Do choraługregorianskiego zalicza sie nie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka bizantyjska

  Okres cesarstwa bizantyjskiego obejmuje przeszło 1100 lat, od r. 330 (Konstantyn Wielki) ado - wspomnianego ju roku - zdobycia Konstantynopola przez Turków, 1453. Cesarstwowschodniorzymskie ju od IV wieku stanowiło odrebna czesc imperium rzymskiego. W 330 r.Bizancjum (dzisiejszy Stambuł) staje sie rezydencja...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekwencje

  W miare usamodzielnienia sie muzyki i uniezalenienia jej od słowa powstawały formy, którejaskrawie przeczyły duchowi muzyki koscielnej. Melizmatyka stawała sie sztuka dla siebie.Muzyka na niej oparta miała swoisty urok, ale oddalona była znacznie od powagi choraługregorianskiego w jego najczystszych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chorał gregoriański

  Śpiewy liturgiczne koscioła katolickiego byty produktem wielu kuinu- Starego Sw'iala. PrzezBizancjum dotarły one do Rzymu, przenoszac don dcmenty spiewu syryjskieco. palestynskiegoi greckiego. Jeszcze z antycznej Grecji przeszedł do sredniowiecza kult muzyki jako siływychowawczej.

  Znaczenie muzyki wzrosło...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogurodzica

  W Polsce wraz z przyjeciem chrzescijanstwa i załoeniem pierwszych osrodków liturgiiłacinskiej pojawił sie chorał gregorianski, przypuszczalnie przeniesiony tu z Kolonii czySalzburga. Istnieje te domniemanie, e był on uprawiany m. in. w Poznaniu, Gnieznie i wKrakowie. W okresie 1040- 1150 r. pielegnowano...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie śpiewu gregoriańskiego

  Melodie chorału gregorianskiego przez długie wieki determinowały charakter i rozwój muzykikoscielnej. Chór...! gregorianski wpłynał zasadniczo na ukształtowanie sie muzykieuropejskiej: jest to najwczesniejsza forma praktyki wykonawczej zachowanej a po dziendzisiejszy w czystej formie głównie dzieki...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramaty liturgiczne

  Źródła dramatu liturgicznego tkwia w samej liturgii. W przemiennym antyfonalnym spiewiechóralnym i w responsorialnym przeciwstawieniu sobie chóru i kapłana pojawiły sie naturalnepoczatki gry dramatycznej, szczególnie odpowiadajacej wielkim uroczystosciom religijnym.Dramaty liturgiczne przeważnie słuyły...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tonacje kościelne w chorale gregoriańskim

  Średniowieczna muzyka koscielna wytworzyła z biegiem lal system skal zwanychkoscielnymi. Tonacje uywane w chorale (zwane te modi) wzorowane były na greckimsystemie skal. Nie było to jednak przeniesienie teorii greckiej na teren muzyki koscielnejsredniowiecza, lecz wielowiekowy proces zdobywania coraz wiekszej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria średniowieczna

  W średniowieczu teoria przerastała ilosciowo muzyke: traktaty pojawiały sie o wiele czesciejni dzieła. Ich autorami byli na ogół mnisi; w celach klasztornych zrodziło sie te pismonutowe. Teoretycy sredniowieczni byli spadkobiercami antycznej teorii muzyki. Oni torozwijali (i hamowali) muzyke. Muzyka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt

Do góry