Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ludwig Senfl

  Ludwig Senfl (a take Sennfli czy Sennti, ok. 1486 - ok. 1543) działał w Augsburgu, a pózniejjako kapelmistrz dworski w Monachium. Jako muzyk wszechstronny umiał skomponowac iprosta piesn uliczna, i skupiona w wyrazie msze. Był katolikiem, wysoce cenionym przez Lutra, mistrzem kunsztownej wielogłosowej piesni...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heinrich Finek i Henricus Isaac

  Z mistrzów niemieckich tego okresu na szczególna uwage zasługuja Finek i Isaac, autorzymszy, motetów i piesni. Heinrich Finek (1445-1527) podobno studiował w Krakowie. Pewne jest, e działał w kapeli królewskiej w Krakowie i na Wegrzech, wSalzburgu i Wiedniu.

  W r.1536 ukazały sie w Norymberdze jego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy leksykograf muzyczny - Tinctoris

  Czołowym teoretykiem szkoły niderlandzkiej był Johannes Tinctoris (ok. 1435-1511), który pierwszy wskazał na zródła nowej muzyki w Anglii i na olbrzymie znaczenie szkoły burgundzkiej, a zwłaszcza uczniów Dufaya. Tinctoris był muzykiem, matematykiem, duchownym, pedagogiem i nauczycielem prawa, a w latach...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cantus firmus

  Cant lis firmus, czyli spiew stały (skrót: c. f.), stanowił w okresie sredniowiecza melodie, doktórej - na zasadzie kontrapunktu - dołaczano inne głosy, tworzac w ten sposób bogatapolifonie. Zazwyczaj umieszczano cantus firmus w głosie tenorowym, który, jako głos bardzodobrze w wielogłosowej muzyce...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polifonia burgundzka

  Dawniej cała muzyke XV i XVI wieku tworzona pod wpływem muzyków urodzony idziałajacych w obszarze niderlandzkim okreslano mianem muzyki szkół niderlam kich. Dzispotrzebne jest rozrónienie terytorialne, jako e na poszczególnych terena muzyka rozwijałasie inaczej. Oczywiscie okreslenia takie jak szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johannes Ciconia

  Johannes Ciconia (ok. 1335-1411) uwaany jest za pierwszego wielkiego przedstawiciela tzw.szkoły niderlandzkiej.

  Pochodził z Liege, działał dosc długo w Padwie, gdzie - jak sieprzypuszcza - był kanonikiem. Uprawiał jako forme główna motety. Z Francji przejał stylizorytmiczny. był te zwolennikiem...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „L'homme arme”

  L-homme arme („człowiek uzbrojony”) to stara ołnierska piesn, której w wieku XV i XVIuywano bodaj najczesciej jako cantus firmus przy komponowaniu dziel me majacych z tresciatej piesni nic wspólnego, nawet w mszach, które te zreszta okreslano jako msze „L'hommearme”.

  Niemal kady ówczesny kompozytor...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gilles Binchois

  Gilles Binchois (ok. 1400-1460) był przypuszczalnie w młodosci ołnierzem, potemprzebywał w Paryu i wstapił w r. 1430 jako spiewak do kapeli burgundzkiego FilipaDobrego.

  Był obok Dufaya głównym przedstawicielem póznego stylu gotyckiego w muzyce.Wielkie znaczenie historyczne maja jego trzygłosowe piesni...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj z Radomia

  Obok wielkich mistrzów burgundzkich i niderlandzkich na uwage zasługuje twórc; polski, wduej mierze uzaleniony od przedstawicieli polifonii burgundzkiej, a zwła szcza od Dufaya.

  Jest nim Mikołaj Radomski (lub: Mikołaj z Radomia), o któryn wiemy zreszta niewiele (datyjego ycia sa nie znane, działał w I...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Dunstable

  Mistrz polifonii angielskiej. John Dunstable (ok. 1380-1453, zmarł przypuszczalnie wLondynie), był kanonikiem i muzykiem u brata króla Henryka V, ksiecia Bedfordu. regentaFrancji, przebywajacego wiele w Paryu, gdzie przeniosła sie te jego kapela. Dunstablemusiał znac dobrze muzyke francuska, podobnie zreszta...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 691

  praca w formacie txt

Do góry