Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Camerata florencka

  W domu hrabiego Bardiego we Florencji spotykali sie przy koncu XVI wieku nie tylkowykształceni moni, ale i uczeni, filozofowie, muzycy i poeci. Wkrótce stworzyli oni cos wrodzaju akademii zwanej Camerata. W Cameracie, której patronowali hrabiowie Corsi i Bardi - obaj rozmiłowani w kulturze greckiej - dyskutowano...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giulio Caccini

  Giulio Caccini (1550 1618) pochodził z Rzymu (stad przydomek Romano), byt spiewakiem i lutnista na dworze hr. Giovanniego Bardiego. Pisał madrygały i arie monodyczne. Jego zbiórmelodii z towarzyszeniem instrumentów Nuove musiche, 1602—1614, poprzedzonyprzedmowa kompozytora, był jednoczesnie metodyczna szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Orfeo" Monteverdiego

  Orfeusz Monteverdiego był pierwsza wielka opera nowego stylu (1607). Narodziny operywłoskiej, a wiec opery w ogóle, nastapiły w momencie powstania arii Orfeusza Ecco pur ch'uvoi riloriio, arii, która smiało moe uchodzic za wzorzec melodii operowych. Muzykolodzywłoscy twierdza, e aria ta mogłaby byc melodia...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka baroku

  Najdłuższa epoka w dziejach muzyki nowszej, epoka wspólnych tendencji, a potem wielkiejsyntezy, która w Bachu znalazła swego najznakomitszego przedstawiciela. Muzycznodwiekowa podstawa tej epoki stula sie monodia z towarzyszeniem tzw. bosso continuo;muzyka uproszczona jest tu do modelu harmonicznego, który...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesny barok

  Epoka baroku jest najdłusza epoka w dziejach muzyki nowszej. Obejmuje ona okres wprzyblieniu od r. 1560 do 1740 i zwykle dzielona bywa na trzy podokresy: wczesny barok,barok własciwy i pózny barok.

  Epoka wczesnego baroku obejmuje (równie w przyblieniu)lata 1560—1620. Barok wyrósł z renesansu: muzyka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wariacji

  Ważne miejsce zajmuje w muzyce instrumentalnej wariacja. Jako forma przetrwała ona moenajdłuej (jest pewne, e nawet dodekafonia Schónberga wyrosła na tle doswiadczenwariacyjnych).

  Formę te rozwijano szczególnie w Hiszpanii (lutnisci) i Anglii (wirginalisci)przy koncu XVI wieku. Wariacja opierała sie z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka monodii

  Styl monodyczny przeciwstawia spiew solowy akordowemu akompaniamentowi, opartemu natzw. basie generalnym. Zamiast dotychczasowego splotu kilku linii, które tworzyły polifonie,pojawia sie podział na głosy zewnetrzne (melodia i bas) i wewnetrzne, niejako wypełniajaceakordowo obie skrajne linie.

  Swiadomosc...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gioseffo Zarlino

  Najwiekszy wpływ na rozwój mysli teoretycznej XVI wieku miał wenecjanin GioseffoZarlino (1517-1590), uczen Willaerta, mnich franciszkanski, kapelmistrz koscioła sw. Marka.Zarlino był uczonym o uniwersalnym wykształceniu, jasno myslacym teoretykiem i swietnymmuzykiem. Z jego dzieł muzycznych nie zostało...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirginalisci angielscy

  Angielscy kompozytorzy brali wydatny udział w rozwoju muzyki, ale dopiero działalnoscwirginalistów angielskich moe byc poczytana za pierwszy wielki wkład w jej rzeczywisteprzemiany w dziedzinie formy. Wirginał, czyli jakby klawesyn w mniejszym formacie, był wAnglii w powszechnym uyciu jako instrument domowy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bosso continuo

  Przełomowa data dla dziejów muzyki był rok 1600. W tym to czasie rodzi sie technika tzw.basu generalnego, stanowiacego podstawe konstrukcji harmonicznych, które przez 300 lat zgóra —jako system dur-moll — beda rzadziły jezykiem dzwiekowym. Zalaki styluakordowego pojawiaja sie ju około r. 1550 w muzyce twórców...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt

Do góry