Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Robert Cambert

  Robert Cambert (ok. 1628 — 1677) lansowany byt we Francji przez kardynała Mazari-na, zpochodzenia Sycylijczyka (Mazzarini), który, jak przed nim Richelieu, traktował sztukisceniczne jako materiał dla swoich tez i celów politycznych, upatrywał w operach moliwoscipolitycznej perswazji i agitacji.

  Zapraszał...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera w Rzymie

  Obok szkoły florenckiej i weneckiej wanym osrodkiem rozwoju opery staje sie szkołarzymska, oparta głównie na wspaniale komponowanych chórach, co bez watpienia łaczy sie ztradycjami wokalnymi muzyki koscielnej w Rzymie. Pisano opery swieckie i koscielne.

  Z świeckich oper na szczególna uwage zasługuje La...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Claudio Monteverdi

  Claudio Monteverdi (1567 —1643) jest najwaniejsza postacia muzyki włoskiej XVII wieku, zwłaszcza w dziedzinie ywo rozwijajacej sie opery. Monteverdi ustalił własne prawa powiazan miedzy głosem spiewajacym a zespołem instrumentalnym, wstawiał symfoniczneritornele w dzieło przecie głównie wokalne, co...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Steffano Landi, Luigi Rossi i Juan Hidalgo

  Steffano Landi (ok. 1590-1639) był kapelmistrzem koscielnym w Padwie, pózniej działał w Rzymie. Byt jednym z najznakomitszych twórców I połowy XVII wieku, wybitnym przedstawicielem opery rzymskiej i współtwórca formy kantaty.

  Pisał take madrygały, arie ipsalmy. Autor wspomnianych ju przedtem dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera w Wenecji

  W r. 1637 dwaj rzymianie, poeta i kompozytor Ferrari i muzyk Manelli, otworzyli w Wenecji scene operowa. Dotychczas opery wystawiane były jako uroczyste przedstawienia na dworachrzadzacych ksiaat i w pałacach monych. Odtąd opera stała sie interesem, znakomitymzreszta, gdy zdobywała powodzenie: aby jednak...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera neapolitańska

  Opera rozwineła sie z czasem do wielkiego widowiska teatralno-muzycznego. We Włoszechustalił sie podział na dwa jej typy: opera seria i opera buffa. Rozwój opery w tym czasie miałswoje zródła w tradycjach neapolitanskich. Jej pierwszym mistrzem był Alessandro Scarlatti.W szkole neapolitanskiej wykształciły...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emilio de Cavalieri i Jacopo Peri

  Emilio de Cavalieri (ok. 1550—1602) był przez długie lata intendentem koncertów w Rzymiei Florencji.

  Pisał alegorie (Rappresentazione di anima e di corpo} i sceny dramatyczne, zktórych zachowały sie tylko fragmenty. Stosował recytatyw, który odegrac miał tak wielkarole w pierwszych operach włoskich.

  Jacopo...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera we Francji przed Lullym

  W XVII wieku głównymi formami muzyki francuskiej były opera i taniec. W poprzednimwieku typowa forma były maskarady baletowe, w całosci tanczone, ale przeprowadzanescenicznie w ten sposób, e narrator objasniał akcje. Z maskarad zrodziła sie z czasem formahallet ile cour, ujeta w postaci sceny pochwalnej dla...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarquinio Merula

  Muzyka na dworach polskich Tarquinio Merula (ok. 1590 1665), organista i kompozytor, działał jako kapelmistrz w Bergamo, a od r. 1624 jako organista na dworze polskiego królaZygmunta III. Powróciwszy do kraju, działał jako organista i kapelmistrz w Cremonie iBergamo. By! wybitnym twórca dziel w stylu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alessandro Scarlatti

  Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) był przypuszczalnie uczniem Carissimiego. Działałgłównie w Neapolu i w Rzymie. Pozostajac stale w kontakcie z monymi, którzy zamawiali uniego opery, przebywał wiele poza granicami Włoch. Był znakomitym mistrzem opery ioratorium, był te współtwórca tzw. uwertury...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry