Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Henry Purcell

  Henry Purcell (1659-1695) zmarł młodo, majac lat zaledwie 36. Pochodził z rodzinynadwornych muzyków; w wieku 6 lat spiewał w chórze przy Royal Chapel, muzyki uczył sieu Pelhama Humphreya.

  Majac lat 22 został organista w opactwie westmin-sterskim, wczesniezaczyna komponowac. Był najwiekszym angielskim...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Carissimi

  Do rozkwitu oratorium przyczynił sie najbardziej kapelmistrz koscioła Jezuitów w RzymieGiacomo Carissimi (1605—1674). Tematami jego 15 zachowanych oratoriów sa sceny zeStarego Testamentu (Jephte, Judicium Salomonis, Balthasur, Jonas, Abraham et Isaac). Tekstyjego oratoriów pochodziły spod wprawnego, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yiadana, Grandi i Benevoli

  Równolegle do rozwoju opery i oratorium przebiegał rozwój coraz popularniejszej w tymczasie muzyki koncertujacej. Wielkie-zasługi na tym polu miał Lodovico Yiadana (własc.Grossi, 1560— 1627), kapelan franciszkanski i kapelmistrz koscielny w Mantui i Wenecji.Około r. 1602 wyszły pierwsze utwory z cyklu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieto and Aeneas

  Skomponowana r. 1689 opera Dido and Aeneus stanowi jedno ze szczytowych osiagniecmuzyki. W przeciwienstwie do innych dzieł scenicznych Purcella, które czesto okreslano jako„pół-opery", Dido jest prawdziwa opera, choc zrazu powstała jako (nowego typu) muzykateatralna. Pierwotnie dzieło to było przeznaczone do...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kantaty

  W pierwszej połowie XVI wieku wprowadzono krótka wokalna forme, zwana kantata. Tanowa zupełnie forma oparta była na akompaniowanej monodii i pojawiła sie w miejscezanikajacego bezpowrotnie madrygału. Pisano kantaty swieckie lub religijne, swieckie przedewszystkim we Włoszech, religijne głównie w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anthem w Anglii

  Anthemi to krótki utwór chorałowy w jezyku angielskim, oparty na tekscie z Biblii lubpodobnego zródła tekstów religijnych. Utwory takie wykonywano podczas mszy w kosciołachprotestanckich. Istniały dwa rodzaje tej formy: fuli anthem (oparty na pełnej fakturzechóralnej) i verse anihem (zawierajacy partie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praetorius: ,,Syntagma musicum"

  Michael (Schultheis) Praetorius (1571/72—1621). autodydakta, był kompozytorem. organistai kapelmistrzem. Studiował we Frankfurcie nad Odra filozofie i teologie, działał w wielumiastach niemieckich (m. in. w Dreznie i Lipsku). Spora czesc swego majatku zapisał na domdla ubogich. W historii muzyki znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncert kościelny

  W epoce wczesnego baroku dominowała muzyka koscielna; własciwie była to głównie muzykawokalna, chocia ju coraz czesciej uywano w kosciele instrumentów (pierwsze sonaty naskrzypce i organy, organowy prelud chorałowy).

  W czasie całego długiego okresu baroku(pojetego szerzej) nawet najbardziej muzycznie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Hermann Schein

  Johann Hermann Schein (15S6—1630) działał jako kapelmistrz w Weimarze, a od r. 16ł6jakokantor w Lipsku. Uprawiał piesn wielogłosowa - swiecka i religijna. Wsród jego dzieł naszczególna uwage zasługuja Geistliche Gcsiinge (od 5- do 12-gło-sowych), motety (CymbalumSionium, od 8- do 12-głosowych), 14-głosowe...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera w Anglii

  Opera angielska wywodzi sie z masques, widowisk dramatycznych, bogato inscenizowanych,uprawianych przez wybitnych poetów XVI wieku (Ben Jonson. John Milton i in.). Były to widowiska złoone z songów, tanców, scen dialogowych i pantomimi-cznych, w którychgłówna role odgrywały postacie nasladujace figury...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /978

  praca w formacie txt

Do góry