Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Johann Kuhnau

  Muzyka instrumentalna przechodziła swoje koleje. Formy nie pojawiały sie od razu, lecz byływynikiem powolnej ewolucji, l tak np. forme sonaty triowej z muzyki skrzypcowejprzeszczepił na muzyke klawesynowa w Niemczech Johann Kuhnau (1660—1722).

  We Włoszech uczynił to Bernardo Pasquini (1637—1710), autor oper...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vitali, Bassani i szkoła bolońska

  W XVII wieku wanym centrum muzyki stała sie Bolonia. Tu działali Torelli i Corelli,zasługujacy na osobne omówienie. Z innych reprezentantów szkoły bolonskiej na pierwszyplan wybili sie Vitali, Bassani i Domenico Gabrielli. Kompozytorzy ci pisali głównie muzykeinstrumentalna i przyczynili sie do rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy baroku w muzyce

  Barok własciwy wyznaczony jest w historii muzyki datami 1620—1680. W ciaguszescdziesieciu lat (w przyblieniu) zmieniło sie stosunkowo niewiele, był to jednak okrespełnego rozkwitu zapoczatkowanych we wczesnym baroku form i rodzajów muzyki. Okresten charakteryzuje przede wszystkim przeniesienie nowych idei z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /4 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  S. Rossi, Marini i Legrenzi

  W XVII wieku trzej muzycy włoscy zasługuja na wyrónienie: Salomone Rossi, Biagio Marinii Giovanni Legrenzi. Salomone Rossi (1570 — ok. 1630), włoski kompozytor i skrzypek, który sam siebie nazwał Ebreo ( yd), muzyk na dworze w Mantui, był jednym znajczynniejszych kompozytorów swojego czasu. Wielkie zasługi...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Lilius

  Ważną postacia w muzyce XVII wieku stał sie w Polsce Franciszek Lilius (ok. 1600— 1657), syn Włocha, urodzony i wychowany ju w Polsce, kapelmistrz katedry wawelskiej,kompozytor sprawny, reprezentujacy kierunek rzymsko-wenecki, łaczacy wielki talentmelodyczny z pewnoscia rzemiosła. Pisał — jak i jego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka religijna w Anglii

  Muzyka religijna w Anglii szła w dwu kierunkach: kultywowano stare piesni i psalmy orazwprowadzano piesni nowe - omawiane ju anthemy. W spiewie anglikanskim teksty psalmów ipiesni odgrywały zawsze wielka role. Psalmy te znajduja sie w ksiegach zwanych psalters isłua nieodłacznie liturgii rónych kosciołów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmelita Bartłomiej Pękiel

  Karmelita Bartłomiej Pękiel (zm. 1670) działał jako kapelmistrz na dworze królewskim wWarszawie, a pózniej przy katedrze wawelskiej w Krakowie. Pisał muzyke koscielna w stylukompozytorów weneckich.

  Jest autorem mszy czterogłosowej, motetów, kantat, piesniłacinskich, koncertów i przypuszczalnie 40 tanców...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumentalna muzyka XVII wieku

  Klawesyniści niewatpliwie wyprzedzali swoja epoke. Jako instrument akordowy, uniwersalny,solowy, w dodatku nieodzowny w praktyce scenicznej i kameralnej, klawesyn stał sieinstrumentem niemal eksperymentalnym. Ale o istotnym rozwoju muzyki nie miałyzadecydowac takie instrumenty, jak klawesyn czy organy, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacek Różycki

  Wybitnym twórca polskiej muzyki religijnej był te Jacek Róycki (ok. 1625/35—ok. 1704),dyrygent kapeli królewskiej w Warszawie (nastepca Pekiela), gdzie wespół z I. C. Schmidtembył kapelmistrzem króla Augusta II, a potem w Dreznie. Pisał utwory wokalnoinstrumentalne,głównie koncerty koscielne i motety...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielcy lutnicy

  Ogromna role w dziejach muzyki instrumentalnej odegrały instrumenty smyczkowe. Przykoncu XVI wieku pojawiły sie skrzypce, a z czasem według ich modelu zaczeto konstruowacinstrumenty wieksze — altówke i wiolonczele. Warto podkreslic, e pierwsze wiadomosci oskrzypcach spotykamy ju w XV wieku, i to w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 775

  praca w formacie txt

Do góry