Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Późny barok

  Okres wielkiej syntezy nowo odkrytej homofonii z odnowiona i niejako zaktualizowanapolifonia okreslany jest mianem póznego baroku. Kompozytorzy, którzy tu przynależa (Corelli, J. S. Bach), nadaja temu okresowi znaczenie wyjatkowe: jest on epoka konsolidacji i(nawet) schematyzacji okreslonych gatunków formalnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwertura włoska i francuska

  Polifonia traciła z biegiem lat na znaczeniu, jej miejsce zajmował styl monodyczny, którywkrótce opanował niemal wszystkie gatunki muzyki. Stare formy były kontynuowane,zmieniał sie stopniowo ich styl, ale hegemonia muzyki instrumentalnej wytworzyłazainteresowanie twórców formami nowymi. Z okresu wahan miedzy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramatyczna muzyka Haendla

  Haendel zainteresował sie najpierw opera. Poznaija bardzo wczesnie, majac lat 18, gdy wHamburgu zaczał działac jako skrzypek i kapelmistrz. Tu napisał swoje pierwsze cztery opery,z nich zachowała sie tylko Almira (1705). Po dwu latach tworzy swoja pierwsza opere włoska,Rodrigo. W pierwszej operze pisanej dla...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera włoska — Metastasio i libreciści operowi

  W XVIII wieku przewaał w Europie gatunek opery, który mona by nazwac operakoncertowa, w przeciwienstwie do opery dramatycznej X VI l wiek u. O operze stanowiłyodtad arie da capo, popisowe numery operowe, w których wielcy spiewacy mieli monosc nietylko zabłysnac swoim pieknym głosem, ale i wzruszyc do głebi...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oratoria Haendla

  O pozycji Haendla w dziejach muzyki zadecydowały w pierwszym rzedzie jego oratoria.Bogata twórczosc operowa była dobra szkola dla twórczosci oratoryjnej Haendla. Powstałe wAnglii oratoria Haendla ograniczaja sie do tematów biblijnych i mitologicznych.

  Wielkie oratoria biblijne (Suul, Izrael w Egipcie, Samson...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georg Friedrich Haendel

  Georg Friedrich Haendel (Handel, 1685—1759) urodził sie w Halle, nauke muzyki rozpoczął majac 8 lat. Przeznaczony do zawodu prawniczego, kształcił sie w naukach muzycznych podkierunkiem organisty F. W. Zachowa. Studiował i prawo, i muzyke; był organista, duokomponował.

  W r. 1703 opuscił Halle, przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Sylwester Szarzyński

  Stanisław Sylwester Szarzyński żył i działał na przełomie XVII i XVIII wieku (dokładnedaty nie sa-znane). Był czołowym przedstawicielem polskiego póznego baroku.

  W bibliotece kolegiaty w Łowiczu zachowała sie pewna ilosc utworów, głównie koncertów solowych wokalno-instrumentalnych (Jesu spes mea, Ave...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arcangelo Corelli

  Arcangelo Corelli (1653-1713) byt kapelmistrzem opery, nadwornym muzykiem szwedzkiej królowej Krystyny (mieszkajacej w Rzymie), wreszcie muzykiem kardynała Ottoboniego.

  Kompozycje swoje pisał w cyklach po 12 utworów: dwa cykle sonat koscielnych, dwa cyklesonat skrzypcowych (wsród nich jest słynna Lafollia...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prelud chorałowy

  Na podłożu melodii chorałowej tworzono na organach kompozycje, które okreslano mianem preludu chorałowego. Prelud chorałowy wywodzi sie z praktyki organistów, którzy rozpoczynali nim wspólny spiew chorałowy w kosciele.

  Z czasem forma ta zyskała naautonomii, wypracowano jej kunsztowne zasady i utworzono...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franz Biber

  Jak Kuhnau, autorem programowych sonat był równie Austriak Franz Biber (1644—1704), wybitny twórca, kompozytor suit smyczkowych i muzyki koscielnej. Podróżował wielejako skrzypek, w swoim czasie uchodził za najznakomitszego wirtuoza, smiałego wpomysłach (wprowadził m. in. scordature, czyli przestrajanie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt

Do góry